Nyhetsartikkel

Avtakende effekt av vaksinene over tid

I en studie fra Israel observeres et vesentlig fall i nivået av antistoffer mot SARS-CoV-2 over en 6-måneders periode etter covid-19 vaksinering. Noen grupper skiller seg ut med større nedgang i antistoffer.

Det har frem til nå vært få data om varigheten av beskyttelsen fra covid-19 vaksinene. Vi vet at Pfizer-BioNTech vaksinen gir høye nivåer av IgG og nøytraliserende antistoffer 7 til 14 dager etter den andre dosen1-2. Imidlertid har man sett at antistoff-nivåene reduseres raskere hos eldre personer, menn og personer med svekket immunsystem enn i andre populasjoner3-4.

På tross av høy vaksinedekning og effekt av vaksinene, så har insidensen av symptomatisk infeksjon med SARS-CoV-2 vært økende, blant annet i Israel. Det er imidlertid uklart om den økende insidensen av covid-19 skyldes avtakende immunitet etter å ha fått to doser med Pfizer-BioNTech vaksinen. 

I en studie fra Israel publisert i New England Journal of Medicine5 rapporteres resultater fra en storskala, virkelig verden, longitudinell studie av helsearbeidere. 3808 deltakerne ble inkludert i studien. Disse ble testet månedlig på nivået av anti-spike IgG og nøytraliserende antistoffer.

Nivået av IgG antistoffer avtok med en konsistent hastighet, mens nivået av nøytraliserende antistoffer gikk raskt ned de første 3 månedene etter andre vaksinedose, men langsommere etter det. 6 måneder etter å ha fått den andre dosen, var nivået av nøytraliserende antistoffer vesentlig og signifikant lavere blant menn enn blant kvinner og lavere blant personer 65 år eller eldre sammenlignet med yngre personer mellom 18 og 45 år. Lavest var nivået av antistoffer blant immunsvekkede.

Forfatterne konkluderer at seks måneder etter å ha fått den andre dosen med Pfizer-BioNTech vaksinen, var den humorale responsen vesentlig redusert, særlig blant menn, personer 65 år eller eldre og blant personer som var immunsvekkede.

Kilder

Referanser

  1. Dagan N, Barda N, Kepten E, et al. BNT162b2 mRNA Covid-19 vaccine in a nationwide mass vaccination setting. N Engl J Med 2021;384:1412-1423. New England Journal of Medicine
  2. Haas EJ, Angulo FJ, McLaughlin JM, et al. Impact and effectiveness of mRNA BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 infections and COVID-19 cases, hospitalisations, and deaths following a nationwide vaccination campaign in Israel: an observational study using national surveillance data. Lancet 2021;397:1819-1829. DOI: 10.1016/S0140-6736(21)00947-8 DOI
  3. Lustig Y, Sapir E, Regev-Yochay G, et al. BNT162b2 COVID-19 vaccine and correlates of humoral immune responses and dynamics: a prospective, single-centre, longitudinal cohort study in health-care workers. Lancet Respir Med 2021;9:999-1009. DOI: 10.1016/S2213-2600(21)00220-4 DOI
  4. Terpos E, Trougakos IP, Apostolakou F, et al. Age-dependent and gender-dependent antibody responses against SARS-CoV-2 in health workers and octogenarians after vaccination with the BNT162b2 mRNA vaccine. Am J Hematol 2021;96(7):E257-E259. DOI: 10.1002/ajh.26185 DOI
  5. Levin EG, Lustig Y, Cohen C, et al. Waning Immune Humoral Response to BNT162b2 Covid-19 Vaccine over 6 Months published online ahead of print, 2021 Oct 6. N Engl J Med. 2021;NEJMoa2114583. doi:10.1056/NEJMoa2114583 DOI