Nyhetsartikkel

Bakteriell antibiotikaresistenes i Europa

Omfanget av antibiotikaresistens øker og truer menneskers helse over hele verden. Hvordan er situasjonen i Europa?

Antibiotikaresistens er en stor utfordring i vår tid1. Tap av effektive antibiotika kan føre til at vanlige infeksjoner blir livstruende og gjøre det umulig å utføre vanlige kirurgiske prosedyrer og andre medisinske behandlinger2. Den første globale estimeringen av antibiotikaresistens i 2019 fant at 4.95 millioner dødsfall var assosiert med antibiotikaresistens og 1.27 millioner dødsfall kunne tilskrives bakteriell antibiotikaresistens3.

Tidligere studier har identifisert utfordringer med å estimere omfanget av problemet og dets negative effekt på menneskers helse og dødelighet. I den aktuelle studien publisert i The Lancet Public Health4 estimerte forfatterne dødsfall og funksjonshemmingsjusterte leveår som kan tilskrives antibiotikaresistens for 23 bakterielle patogener og 88 kombinasjoner med patogen-legemiddel i Europa i 2019.

Data ble innhentet fra et bredt spekter av internasjonale interessenter: forskningssykehus, overvåkingsnettverk og infeksjonsdatabaser vedlikeholdt av private laboratorier og medisinske teknologiselskaper.

Det ble beregnet at 541 000 dødsfall var assosiert med bakteriell antibiotikaresistens og 133 000 dødsfall kunne tilskrives bakteriell antibiotikaresistens i Europa i 2019. Størst dødelig effekt av antibiotikaresistens kom fra blodstrøminfeksjoner med 195 000 dødsfall, etterfulgt av intraabdominale infeksjoner med 127 000 dødsfall  og luftveisinfeksjoner med 120 000 dødsfall.

Syv ledende patogener var ansvarlige for rundt 457 000 dødsfall assosiert med resistens i 53 land i denne regionen. Disse patogenene var i synkende rekkefølge etter dødelighet: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecium, Streptococcus pneumoniae og Acinetobacter baumannii.

Meticillin-resistente S aureus (MRSA) ble vist å være den ledende kombinasjonen av patogen-legemiddel i 27 land når det gjaldt dødsfall som kan tilskrives antibiotikaresistens, mens aminopenicillin-resistente E coli dominerte i 47 land for dødsfall assosiert med antibiotikaresistens.

I sin konklusjon skriver forfatterne at de høye nivåene av resistens for flere viktige bakterielle patogener og kombinasjoner av patogen-legemiddel, sammen med den høye dødeligheten assosiert med disse patogenene, viser at antibiotikaresistens er en alvorlig trussel mot folkehelsen i Europa. Regionale analyser åpner for strategier som kan skreddersys til hyppig brukte kombinasjoner av patogen-legemiddel og tilgjengelige ressurser på et bestemt sted. Resultatene understreker at den mest effektive måten å takle antibiotikaresistens i denne regionen på, vil kreve målrettet innsats og investeringer knyttet til kontinuerlig overvåkning.

Kilder

Referanser

  1. Gajdács M, Urbán E, Stájer A, Baráth Z. Antimicrobial Resistance in the Context of the Sustainable Development Goals: A Brief Review. Eur J Investig Health Psychol Educ. 2021;11(1):71-82. Published 2021 Jan 19. doi:10.3390/ejihpe11010006 DOI
  2. O'Neill J. Tackling drug-resistant infections globally: final report and recommendations. The Review on Antimicrobial Resistance, London 2016. amr-review.org
  3. Antimicrobial Resistance Collaborators. Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis published correction appears in Lancet. 2022 Oct 1;400(10358):1102. Lancet. 2022;399(10325):629-655. doi:10.1016/S0140-6736(21)02724-0 DOI
  4. European Antimicrobial Resistance Collaborators. The burden of bacterial antimicrobial resistance in the WHO European region in 2019: a cross-country systematic analysis. Lancet Public Health. 2022;7(11):e897-e913. doi:10.1016/S2468-2667(22)00225-0 DOI