Informasjon

Banan sunt for blodtrykket?

WHO har initiert denne studien om effekten av økt kaliuminntak på hjertekarsykdom, for å klargjøre hvilke råd man bør gi befolkningen.

Bakgrunn

Hypertensjon er en av de viktigste risikofaktorene for kardiovaskulær sykdom, særlig koronar hjertesykdom, hjerneslag, hjertesvikt og nyresvikt. Kalium er et essensielt næringsstoff som behøves for å opprettholde kroppens totale væskevolum, syre- og elektrolyttbalanse, og normal cellefunksjon. Blant våre tidlige forfedre var kaliuminntaket svært høyt, ofte over 200 mmol/dag. I det moderne samfunnet er disse nivåene markant redusert. Bearbeiding av mat reduserer kaliuminnholdet i maten, og et høyt inntak av prosessert mat og lavt inntak av frisk frukt og grønnsaker gir et lavt kaliuminntak. Daglig kaliuminntak i mange land er under 70-80 mmol/dag.

Den aktuelle metaanalysen var initiert av WHO for å skaffe kunnskap om hvilke råd befolkningen bør få om kaliuminntak1.

Materiale og metode

Flere store databaser ble gjennomsøkt for å finne relevante studier. Randomiserte kontrollerte studier og kohortstudier som rapporterte effekter av kaliuminntak på blodtrykk, nyrefunksjon, blodlipider, katekolaminkonsentrasjonene, total dødelighet, kardiovaskulær sykdom, hjerneslag og koronar hjertesykdom ble inkludert.

Resultater

22 randomiserte kontrollerte studier med 1606 deltakere og 11 kohortstudier med 127.038 deltakere ble inkludert i meta-analysene. Økt kaliuminntak reduserte systolisk blodtrykk med 3,49 mmHg (95% CI var 1,82-5,15) og diastolisk blodtrykk med 1,96 mmHg (95% CI 0,86-3,06). Effekten ble observert hos pasienter med hypertensjon, men ikke blant dem uten hypertensjon. Det systoliske blodtrykket ble redusert med 7,16 mmHg (CI 1,91-12,41) når kaliuminntaket var 90-120 mmol/dag. Det økte kaliuminntaket hadde ingen negative effekter på nyrefunksjon, blodlipider eller katekolaminkonsentrasjoner hos voksne. Økt kaliuminntak reduserte forekomsten av hjerneslag (RR=0,76, CI 0,66-0,89), mens det var ikke-signifikante reduksjoner i insidensen av kardiovaskulær sykdom og koronarsykdom.

Konklusjon

Resultater fra kvalitetsstudier viser at økt kaliuminntak reduserer blodtrykket hos personer med hypertensjon og har ingen negative effekter på blodlipider, katekolaminnivået eller nyrefunksjonen til voksne. Høyere kaliuminntak var forbundet med en 24% lavere risiko for hjerneslag.

I følge forskerne bak studien tilsier resultatene at økt kaliuminntak i kosten er potensielt gunstig for de fleste mennesker uten nedsatt nyrefunksjon til å forebygge og bedre kontrollere et forhøyet blodtrykk og hjerneslag.

Den praktiske konsekvensen av disse funnene vil være å anbefale økt inntak av frukt og grønt - som jo allerede er et generelt kostråd til befolkningen, eventuelt kosttilskudd med kalium. Både poteter og banan inneholder relativt mye kalium.

Kilder

Referanser

  1. Aburto NJ, Hanson S, Gutierrez H, et al. Effect of increased potassium intake on cardiovascular risk factors and disease: systematic review and meta-analyses. . BMJ 2013 Apr 3;346:f1378 . doi:10.1136/bmj.f1378. DOI