Nyhetsartikkel

Barns konsum av ultraprosessert mat og fedmeutvikling

I hvilken grad påvirker det økende inntaket av ultraprosessert mat blant barn og unge utviklingen av fedme?

I en artikkel i JAMA Pediatrics1 vises det til at dokumentasjonen er økende for de potensielt skadelige helseeffektene av det stigende forbruket av ultraprosessert mat, noe som har ført til økt oppmerksomhet om betydningen av industriell matbearbeiding på folkehelsen2-4. Ultraprosessert mat er industrielle formuleringer av ingredienser som gjennomgår en rekke fysiske, kjemiske og biologiske prosesser5. Typisk så mangler de inntakte sunne matkomponenter og inkluderer diverse tilsetningsstoffer. Ultraprosessert mat er ofte mer energitett og ernæringsmessig dårligere med høye nivåer av fritt sukker, salt og mettet fett, men lavere nivåer av protein, kostfiber og mikronæringsstoffer - sammenlignet med mindre prosesserte alternativer5. Ultraprosessert mat er designet for å være billig, velsmakende, holdbart, praktisk og tiltalende. Slike produkter blir aggressivt markedsført for å fremme salg og kostpreferanser, og barn er de store forbrukerne av ultraprosessert mat5-6.

Blant voksne er det vist at det er en sammenheng mellom høyere inntak av ultraprosessert mat og økt risiko for fedme, livsstilssykdommer og tidlig død. Om det er en tilsvarende sammenheng for barn, har ikke blitt undersøkt tidligere.

Formålet med denne studien1 var å vurdere de langsiktige sammenhengene mellom inntak av ultraprosessert mat og utvikling av fedme fra barndommen til tidlig voksenalder.

Studien var en prospektiv studie som fulgte en fødselskohort av barn i Avon County i sørvest England. Barna ble fulgt fra de var 7 til de ble 24 år (fra 1998 til 2017). Data om kostinntaket ble samlet inn ved å bruke 3-dagers matdagbøker. Forbruket av ultraprosessert mat ble kalkulert som en prosentandel av det totale daglige matinntaket for hver deltaker, og deltakerne ble inndelt i kvintiler (5 nivå). Underveis i studien ble kroppsmasseindeks beregnet og midjemål målt gjentatte ganger, samt at det ble utført radiologiske absorpsjonsstudier med særlig vekt på fett.

Totalt deltok 9025 barn i studien. De ble fulgt for en median av vel 10 år. Det gjennomsnittlige forbruket av ultraprosessert mat var ved starten av studien 23.2 prosent for kvintil 1, 34.7 prosent i kvintil 2, 43.4 prosent i kvintil 3, 52.7 prosent i kvintil 4 og 67.8 prosent i kvintil 5. Blant de i kvintil 5 sammenlignet med de i kvintil 1 økte BMI med 0.06 per år, fettmasse indeksen økte med 0.03 per år, vekten med 0,20 kg per år og midjemålet med 0.17 cm per år.

Forfatterne konkluderer at disse funnene tyder på at høyere inntak av ultraprosessert mat er forbundet med større økning i fedme fra barndom til tidlig voksenalder. Det påpekes at det snarlig må settes i verk folkehelsetiltak som fremmer et naturlig kosthold basert på minimalt prosessert mat og som advarer mot ultraprosessert mat til barn for å redusere fedmeutviklingen i England og globalt.

Kilder

Referanser

  1. Chang K, Khandpur N, Neri D, et al. Association Between Childhood Consumption of Ultraprocessed Food and Adiposity Trajectories in the Avon Longitudinal Study of Parents and Children Birth Cohort published online ahead of print, 2021 Jun 14. JAMA Pediatr. 2021;e211573. doi:10.1001/jamapediatrics.2021.1573 DOI
  2. Rauber F, Chang K, Vamos EP, et al. Ultra-processed food consumption and risk of obesity: a prospective cohort study of UK Biobank. Eur J Nutr. 2021;60(4):2169-2180. doi:10.1007/s00394-020-02367-1 DOI
  3. Beslay M, Srour B, Méjean C, et al. Ultra-processed food intake in association with BMI change and risk of overweight and obesity: A prospective analysis of the French NutriNet-Santé cohort. PLoS Med. 2020;17(8):e1003256. Published 2020 Aug 27. doi:10.1371/journal.pmed.1003256 DOI
  4. Srour B, Fezeu LK, Kesse-Guyot E, et al. Ultraprocessed Food Consumption and Risk of Type 2 Diabetes Among Participants of the NutriNet-Santé Prospective Cohort. JAMA Intern Med. 2020;180(2):283-291. doi:10.1001/jamainternmed.2019.5942 DOI
  5. Monteiro CA, Cannon G, Levy RB, et al. Ultra-processed foods: what they are and how to identify them. Public Health Nutr. 2019;22(5):936-941. doi:10.1017/S1368980018003762 DOI
  6. Baker P, Machado P, Santos T, et al. Ultra-processed foods and the nutrition transition: Global, regional and national trends, food systems transformations and political economy drivers. Obes Rev. 2020;21(12):e13126. doi:10.1111/obr.13126 DOI