Nyhetsartikkel

Bedre behandling av rektumkreft

Behandlingen av rektumkreft har blitt stadig bedre, men proktektomi innebærer betydelig mutilasjon. En undertype av rektumkreft ser ut til å respondere svært godt på immunterapi.

Helbredelsesraten for rektumkreft har blitt bedre over de siste tiårene. Behandlingen av rektale adenokarsinomer stadium II og III inkluderer nå rutinemessig kirurgi, stråleterapi og kjemoterapi1. Resultatene fra nyere fase 3-studier har ført til en økning i intensiteten av behandlingen og består i flere kjemoterapeutika i tillegg til strålebehandling før proktektomi utføres; slik behandling har resultert i en 3-års sykdomsfri overlevelse så høy som 77 prosent2. Dessverre har denne behandlingstilnærmingen negative effekter og kan forårsake betydelige langtidsfølger, inkludert nevropati, infertilitet og tarm- og seksuell dysfunksjon. Dette har ført til økt interesse for organsparende ikke-operativ behandling.

Cirka 5-10 prosent av rektale adenokarsinomer har manglende ekspresjon av DNA-reparasjons gener (mismatch repair gener). Dette fører til hypermutasjon og rikelig med neoantigener som aktiverer en antitumor immunrespons i tumor3. Disse tumorene responderer dårlig på standard kjemoterapi regimer. Programmert død 1 (PD-1) blokade - immun sjekkpunkt blokade - brukt alene har imidlertid vist seg å være svært effektiv som førstelinjebehandling av "mismatch repair–deficient" metastatisk kolorektal kreft. PD-1 er et protein på overflaten til T- og B-celler som demper immunsystemet, en blokering av PD-1 vil således aktivere immunsystemet.

Forskerne bak den aktuelle fase 2-studien som ble publisert i New England Journal of Medicine i 20224, antok derfor at en slik sjekkpunkt blokade kunne være effektiv hos pasienter med "mismatch-repair-deficient", lokalt avansert rektumkreft. Pasientene ble behandlet med dostarlimab, et anti-PD-1 monoklonalt antistoff som ble gitt hver 3. uke over 6 måneder.

Da resultatene ble presentert, hadde 12 pasienter fullført behandlingen med dostarlimab og blitt fulgt opp i minst 6 måneder. Alle de 12 pasientene oppnådde en komplett klinisk respons, det var ingen tegn til tumor ved MR, PET, endoskopi, digital rektal eksplorasjon eller biopsi. Da denne rapporten ble skrevet, hadde ingen pasienter blitt behandlet med kjemoterapi eller kirurgi, og ingen av pasientene hadde tegn til progresjon eller residiv i løpet av oppfølgingstiden som var fra 6 til 25 måneder.

Forskerne konkluderte at "mismatch repair–deficient", lokalt avansert endetarmskreft var svært følsom for monoterapi med PD-1-blokade. Lengre oppfølging er nødvendig for å vurdere varigheten av responsen.

En liknende studie publisert i The Lancet Gastroenterology & Hepatology i 2023 viste også positive resultater med bruk av det monoklonale antistoffet sintilimab5.

Kilder

Referanser

  1. Sanoff HK. Improving Treatment Approaches for Rectal Cancer. N Engl J Med Jun 2022; 386: 2425-2426. DOI: 10.1056/NEJMe2204282 DOI
  2. Bahadoer RR, Dijkstra EA, van Etten B, et al. Short-course radiotherapy followed by chemotherapy before total mesorectal excision (TME) versus preoperative chemoradiotherapy, TME, and optional adjuvant chemotherapy in locally advanced rectal cancer (RAPIDO): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2021;22(1):29-42. doi:10.1016/S1470-2045(20)30555-6 DOI
  3. Jin Z, Sinicrope FA. Mismatch Repair-Deficient Colorectal Cancer: Building on Checkpoint Blockade. J Clin Oncol. 2022;40(24):2735-2750. doi:10.1200/JCO.21.02691 DOI
  4. Cercek A, Lumish M, Sinopoli J, et al. PD-1 Blockade in Mismatch Repair-Deficient, Locally Advanced Rectal Cancer. N Engl J Med. 2022;386(25):2363-2376. doi:10.1056/NEJMoa2201445 DOI
  5. Chen G, Jin Y, Guan WL, et al. Neoadjuvant PD-1 blockade with sintilimab in mismatch-repair deficient, locally advanced rectal cancer: an open-label, single-centre phase 2 study. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2023;8(5):422-431. doi:10.1016/S2468-1253(22)00439-3 DOI