Nyhetsartikkel

Bedre søvn reduserer risikoen for kardiovaskulær sykdom og hjerneslag

De senere årene er man blitt mer oppmerksom på betydningen av god søvn som en beskyttende faktor mot kardiovaskulær sykdom.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Kardiovaskulær sykdom som koronar hjertesykdom og hjerneslag er blant de ledende årsaker til død på verdensbasis1. Foruten tradisjonelle livsstilsfaktorer er det økende dokumentasjon på at ulike søvnproblem er viktige risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom2. Det gjelder kort eller langvarig søvn, forsinket kronotype, insomni, snorking og uttalt søvnighet på dagtid. Disse søvnforstyrrelsene er forbundet med 10-40 prosent økt risiko for kardiovaskulær sykdom3-6.

I en studie publisert i European Heart Journal var målet til forskerne å beregne styrken på sammenhengen mellom ulike søvnproblemer + genetiske disposisjoner med insidensen av kardiovaskulær sykdom7.

Studien bestod av 385.292 deltakere med data i UK Biobank og som ved starten av observasjonsperioden var fri for kardiovaskulær sykdom. Forskerne hadde utviklet en sunn-søvn-skår som bestod av fem søvnfaktorer. Lavrisiko gruppen var definert slik:

 • Tidlig kronotype (A-menneske, tidlig opp om morgenen)
 • 7-8 timers søvn per dag
 • Aldri eller sjelden insomni
 • Ingen snorking
 • Sjelden søvnighet på dagtid

I tillegg beregnet man en vektet genetisk risikoskår for koronar hjertesykdom eller hjerneslag.

I løpet av en oppfølgingstid på median 8.5 år var det 7280 insidente tilfeller av kardiovaskulær sykdom, hvorav 4667 med koronar hjertesykdom og 2650 tilfeller av hjerneslag.

Sammenlignet med de som hadde en søvnskår på 0-1 (usunn søvn), hadde de med en skår på 5 en redusert risiko for kardiovaskulær sykdom, koronarsykdom og hjerneslag på henholdsvis 35, 34 og 34 prosent. Nær 10 prosent av alle kardiovaskulære hendelser i denne kohorten kunne tilskrives et dårlig søvnmønster. Deltakerne med dårligst søvnmønster og høy genetisk risiko hadde den høyeste risikoen for kardiovaskulær sykdom og hjerneslag.

Konklusjon: I denne store, prospektive studien var et sunt søvnmønster forbundet med redusert risiko for kardiovaskulær sykdom, koronarsykdom og hjerneslag blant personer med lav, middels og høy genetisk risiko.

Kilder

Referanser

 1. GBD 2016 Causes of Death Collaborators. Global, regional, and national age-sex specific mortality for 264 causes of death, 1980-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet 2017;390:1151–1210.
 2. Tobaldini E, Costantino G, Solbiati M, et al. Sleep, sleep deprivation, autonomic nervous system and cardiovascular diseases. Neurosci Biobehav Rev 2017;74:321–329.
 3. Wong PM, Hasler BP, Kamarck TW, Muldoon MF, Manuck SB. Social Jetlag, chronotype, and cardiometabolic risk. J Clin Endocrinol Metab 2015;100:4612–4620.
 4. Laugsand LE, Vatten LJ, Platou C, Janszky I. Insomnia and the risk of acute myocardial infarction: a population study. Circulation 2011;124:2073–2081.
 5. Li M, Li K, Zhang XW, Hou WS, Tang ZY. Habitual snoring and risk of stroke: a meta-analysis of prospective studies. Int J Cardiol 2015;185:46–49.
 6. Blachier M, Dauvilliers Y, Jaussent I, et al. Excessive daytime sleepiness and vascular events: the Three City Study. Ann Neurol 2012;71:661–667.
 7. Fan M, Sun D, Zhou Y, et al. Sleep patterns, genetic susceptibility, and incident cardiovascular disease: a prospective study of 385 292 UK biobank participants. European Heart Journal, ehz849. doi:10.1093/eurheartj/ehz849 DOI
 8. Jike M, Itani O, Watanabe N, et al. Long sleep duration and health outcomes: a systematic review, meta-analysis and meta-regression. Sleep Med Rev 2018;39:25–36.