Nyhetsartikkel

Begrens bruken av fluorokinoloner

Europeiske legemiddelmyndigheter går nå ut med advarsel mot å foreskrive fluorokinoloner på grunn av risiko for alvorlige bivirkninger.

The European Medicine Agency's (EMA) Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) anbefaler å begrense bruken av systemiske og inhalerte fluorokinoloner og kinolon antibiotika. Bakgrunnen for dette er at noen pasienter som behandles med fluorokinoloner, opplever langvarige og invalidiserende bivirkninger, hovedsakelig fra muskler, sener, bein og nervesystem.

Allerede i 2016 gikk the US Food and Drug Administration (FDA) ut med advarsler om den mulige sammenhengen mellom fluorokinoloner og potensielle alvorlige bivirkninger.

I Norge finnes følgende fluorokinoloner tilgjengelige: ofloksacin, ciprofloksacin og levofloksacin. Ciprofloksacin og ofloksacin har et bredt antibakterielt spektrum som omfatter de fleste stammer av enterobakterier, Legionella og Haemophilus influenzae. Forekomsten av resistens mot fluorokinoloner har imidlertid økt betydelig hos E. coli og Klebsiella spp. gjennom de siste årene, både internasjonalt og i Norge.

PRAC anbefaler at fluorokinoloner ikke brukes til å behandle infeksjoner som kan gå over av seg selv, samt milde og moderat infeksjoner. Fluorokinoloner skal heller ikke brukes hvis de tidligere har gitt alvorlige bivirkninger. Det oppfordres til å bruke andre antibiotika.

Fluorokinoloner bør brukes med forsiktighet hos eldre, pasienter med nyreproblemer, pasienter som er organtransplanterte eller som blir behandlet med systemiske kortikosteroider - siden disse pasientene har høy risiko for å pådra seg seneskader.

Pasienter som bruker fluorokinoloner, tilrås å stanse bruken av et fluorokinolon ved første tegn til bivirkninger fra bevegeapparatet - som senebetennelse, overrevet sene, muskelsmerter eller - svakhet, leddsmerter eller -hevelse - eller fra nervesystemet - som parestesier, slapphet, depresjon, forvirring, suicidale tanker, søvnforstyrrelser, syns- og hørselsproblemer, og endret smak og lukt.

Det forventes at EU kommisjonen vil komme med et endelig vedtak om restriksjoner snart.