Nyhetsartikkel

Behandling av aktiniske keratoser

En nederlandsk forskergruppe har sammenliknet effekten av fire ulike behandlinger ved aktiniske keratoser, også kalt solare keratoser

Temaside om Korona

Aktinisk keratose er den hyppigst forekommende premaligne hudsykdommen i den lyshudete befolkningen. Prevalens hos personer på 50 år eller eldre er anslått å være opptil 37,5 prosent. Ubehandlet kan hudforandringene en sjelden gang utvikle seg til spinocellulær kreft (plateepitelkreft). Det er vanlig å ha flere lesjoner samtidig, gjerne samlet på et hudområde slik som isse eller hals, og som regel hudområder med hyppig soleksponering. Tilbakefallsraten etter behandling er relativt høy.

Behandlingen er frysebehandling, fotodynamisk behandling eller medikamentell behandling med lokaltvirkende midler (krem, gel eller liniment). Vi har ikke sikker kunnskap om hvilken behandling som er mest effektiv.

I denne kontrollerte studien ble 624 pasienter fra fire nederlandske sykehus rekruttert1. Alle var minst 18 år og hadde minst fem aktiniske keratoser på hode eller hals. Alle grader av aktinisk keratose (Olsen grad I-III) ble inkludert. Pasientene ble randomisert til fire behandlingsgrupper. Behandlingsrespons ble registrert etter tre og tolv måneder. Ved behandlingssvikt etter én behandlingsrunde, definert som mindre enn 75 prosent reduksjon i antall keratoser, ble det gitt en ny runde med behandling.

Behandlingene forskerne sammenliknet var:

  • Fluorouracil 5% krem (ikke tilgjengelig i Norge)
  • Imikvimod (Tilgjengelig i Norge som Zyklara® krem)
  • MAL-PDT (Fotodynamisk behandling med bruk av methylaminolevulinat)
  • Ingenolmebutat (Ikke tilgjengelig i Norge)

Andelen av pasienter som hadde vedvarende effekt etter 12 måneder med en eller to behandlingsrunder var signifikant større i gruppen behandlet med fluorouracil. Blant disse hadde to av tre pasienter vedvarende effekt med en reduksjon i antall aktiniske keratoser på 75 prosent eller mer. For imikvimod var tilsvarende andel pasienter med vedvarende respons 54 prosent, for MAL-PDT 38 prosent og for ingenolmebutat 29 prosent.

Av disse behandlingene er bare Zyklara og MAL-PDT tilgjengelige i Norge for bruk ved aktiniske keratoser. Derimot finnes Actikerall® som inneholder 0,5% 5-FU sammen med 10% salicylsyre, og Tolak® som er 4% FU. Actikerall er imidlertid aldri sammenlignet med 5% FU, og i Norge er Actikerall kun godkjent til hyperkeratotiske lesjoner.

Ved enkeltlesjoner anbefales først og fremst frysebehandling eller fotodynamisk terapi/MAL-DPT, sistnevnte utføres av hudlege. Les mer om aktiniske keratoser i NEL eller på NHI.no.

Kilder

Referanser

  1. Jansen MHE, Kessels JPHM, Nelemans PJ et al. Randomized Trial of Four Treatment Approaches for Actinic Keratosis. N Engl J Med 2019; 380: 935-46. pmid:30855743 PubMed