Nyhetsartikkel

Behandling av diabetes type 1 i USA

I USA pågår en studie som følger utviklingen av diabetes type 1-sykdommen blant over 22.000 pasienter siden 2010.

I USA pågår en oppfølgingsstudie av mer enn 22.000 pasienter med diabetes type 1. Første rapport fra denne studien kom i 2015 og ga en status om behandlingen av diabetes type 1 i USA i perioden 2010 til 2012. En ny rapport er nå publisert for perioden 2016 til 2018 og sammenligner data fra de to periodene1.

Gjennomsnittlig HbA1c i 2016-18 økte fra 8.1 prosent blant barn i 5 års alderen til 9.3 prosent blant ungdommer i alderen 15 til 18 år, ned til 8 prosent ved 28 års alder og til 7.5-7.9 prosent etter 30 års alder.

Barn og ungdommer oppnådde et HbA1c-nivå lavere enn 7.5 prosent bare 17 prosent av tiden og bare 21 prosent av de voksne oppnådde HbA1c under 7 prosent.

Bruken av insulinpumpe økte fra 57 prosent i 2010-12 til 63 prosent i 2016-18. Kontinuerlig glukose monitorering økte fra 7 prosent i 2010-12 til 30 prosent i 2016-18. Glykemisk kontroll var signifikant nærmere målet blant dem som brukte kontinuerlige målinger.

Et håp for fremtiden er at en kombinasjon av insulin pumpe og kontinuerlige glukosemålinger - et integrert, automatisk eller semi-automatisk kunstig pankreas system - kobler sammen pumper og sensorer og bidrar til forbedre HbA1c-verdiene.

Kilder

Referanser

  1. Miller KM, Foster NC, Beck RW, et al. Current state of type 1 diabetes treatment in the US: updated data from the T1D Exchange clinic registry. Diabetes Care. 2015;38(6):971-978. care.diabetesjournals.org