Nyhetsartikkel

Behandling av subklinisk hypotyreose

Subklinisk hypotyreose er omstridt. Skal disse pasientene behandles eller ikke? Nå foreligger en metaanalyse.

Temaside om Korona

Nytten av tyroksinbehandling ved subklinisk hypotyreose er usikker. I en metaanalyse så forskerne på sammenhengen mellom livskvalitet og tyroidearelaterte symptomer hos voksne med subklinisk hypotyreose (Ia)1.

Subklinisk hypotyreose er en tilstand som defineres biokjemisk ved thyroideastimulerende hormon (TSH) over laboratoriets øvre referenseområde (TSH > 3,5 mIE/L og < 10 mIE/L), mens fritt tyroxin (FT4) i serum er normalt.

Studien inkluderte 21 RCTs med tilsammen 2192 individer som var randomisert til tyroksinbehandling eller placebo eller ingen behandling i 3 til 18 måneder.

Selv om tyroksinbehandlingen senket TSH-verdiene, var det ingen bedring i livskvalitet eller tyreoidearelaterte symptomer.

Forskerne konkluderer at tilgjengelig dokumentasjon støtter ikke rutinemessig bruk av tyroksin i behandlingen av voksne med subklinisk hypotyreose.

Kilder

Referanser

  1. Feller M, Snel M, Moutzouri E, et al. Association of thyroid hormone therapy with quality of life and thyroid-related symptoms in patients with subclinical hypothyroidism. A systematic review and meta-analysis. JAMA. 2018;320(13):1349-1359 . doi:10.1001/jama.2018.13770 DOI