Nyhetsartikkel

Behandling av vitamin D-mangel hos postmenopausale kvinner

Et omstridt tema innenfor medisinen er hvorvidt postmenopausale kvinner med lave nivåer av vitamin D, bør stå på vedlikeholdsbehandling med vitamin D for å bevare en sunn muskelskjeletthelse.

Mange eksperter anbefaler vitamin D-behandling hos postmenopausale kvinner for å bedre deres muskelskjeletthelse. I en randomisert, kontrollert studie i Wisconsin så man på effekten av 1 års behandling med vitamin D i to ulike doser sammenlignet med placebo1. Totalt 230 kvinner under 75 år ble inkludert i studien. Alle hadde før oppstart basale 25(OH)D-nivåer under 30 ng/mL.

Etter 1 års behandling var konklusjonen at behandlingen var uten effekt på beinmineraltetthet, muskelfunksjon, muskelmasse eller falltendens. Forskerne fant ingen støtte for ekspertenes anbefalinger om å holde postmenopausale kvinners serum nivå av 25(OH)D over 30 ng/mL.

Les abstractet.

Kilder

Referanser

  1. Hansen KE, Johnson RE, Chambers KR, et al. Treatment of Vitamin D Insufficiency in Postmenopausal Women: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2015 Aug 3.