Nyhetsartikkel

Behøver vi en boosterdose?

Mange land planlegger å gi en tredje vaksinedose mot covid-19, noen har allerede startet - men bør vi ikke være solidariske med de fattige landene?

I en nyhetsartikkel i British Medical Journal (BMJ)1 diskuterer Elisabeth Mahase (klinisk nyhetsreporter) behovet for en tredje vaksinedose mot covid-19. Det er som hun skriver, virulensen til delta-varianten som har fått mange land til å vurdere eller starte med å gi boosterdose.

Utgangspunktet er at vi ikke vet hvor lenge immuniteten mot deltavarianten varer etter to vaksinedoser. Vi vet at en enkel dose mot deltavarianten kun gir ca. 30 prosent beskyttelse med Astra-Zeneca og Pfizer-BioNTech vaksinene, mens den etter to doser er henholdsvis 67 prosent og 88 prosent2.

Israel har lenge vært det landet som er kommet lengst i vaksineringen. I en foreløpig meddelelse fra Israel har forskerne sett at risikoen for infeksjon er signfikant høyere blant personer som ble vaksinert tidlig, sammenlignet med de som ble vaksinert senere.

Men det advares mot å gi en boosterdose før flere i den fattige del av verden er vaksinerte med en og to doser. En slik advarsel kommer ikke minst fra Verdens helseorganisasjon3. For øyeblikket har bare 1.3 prosent av menneskene i lavinntektsland fått minst én dose4. Bare 1/3 av verdens befolkning har fått minst én dose, 24 prosent har fått to doser.

I mange høy- og middels-inntektsland diskuteres det om man skal gi en tredje dose. Så langt har det blitt gitt 9 millioner boosterdoser på verdensbasis. De gruppene som per nå vurderes vaksinert med en tredje dose i mange land, er immunsvekkede, helsepersonell, de over 50 år - de som ble vaksinert tidlig under pandemien. Flere land planlegger oppstart av boostervaksinasjon i løpet av september måned. I mange land er det uavklart om den tredje dosen skal være den samme vaksinen som i dose 1 og 2, eller om de får en annen type.

Et annet spørsmål som vi foreløpig heller ikke vet svaret på, påpeker Mahase, er om vi behøver årlige covid-vaksinasjoner. Det avhenger av hvor lenge effekten av de første vaksinasjonene varer. Viruset muterer, men vi vet foreløpig ikke hvor mye og hvor raskt det muterer - om produsentene må justere vaksinen slik man gjør med influensavaksinen5.

 

Kilder

Referanser

  1. Mahase E. Covid-19 booster vaccines: What we know and who’s doing what. BMJ 2021;374:n2082. Published 20 August 2021. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n2082
  2. Mahase E. Covid-19: Two vaccine doses are crucial for protection against delta, study finds. BMJ2021;374:n2029. doi:10.1136/bmj.n2029. https://www.bmj.com/content/374/bmj.n2029.
  3. WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19—4 August 2021. www.who.int
  4. Coronavirus (COVID-19) vaccinations. Our World in Data. https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
  5. Mahase E. Covid-19: Booster dose will be needed in autumn to avoid winter surge, says government adviser. BMJ2021;372:n664. doi:10.1136/bmj.n664.