Nyhetsartikkel

Bekymringsfull utsettelse av 2. dose med covid-19 vaksine

Ferske studier kan tyde på at et forlangt intervall mellom 1. og 2. dose med covid-19-vaksinen til Pfizer kan gi dårligere beskyttelse blant eldre mennesker.

En lederartikkel i British Medical Journal (BMJ)1 diskuterer bekymringer knyttet til å vente med å sette andre dose med covid-19 vaksinen til eldre voksne. I Storbritannia bestemte myndighetene tidlig å forlenge intervallet mellom 1. og 2. dose med Pfizer-vaksinen fra 3 til 12 uker (mot Pfizers råd). Tilsvarende ble gjort for AstraZeneca-vaksinen (hvor det er god dokumentasjon for at det bedrer effekten av vaksinen). Bakgrunnen for beslutningen var å sikre at flest mulig fikk én dose raskest mulig, siden resultater fra fase III-studier viste 89 prosent effekt 15-21 dager etter første dose2-3.

I Norge besluttet Folkehelseinstituttet fra 15. mars 2021 å forskyve intervallet mellom 1. og 2. dose med Pfizer- og Moderna-vaksinene fra 3 til 6 uker4.

Effekten av to doser med Pfizer-vaksinen er utmerket etter to doser. En forlengelse av intervallet mellom de to dosene kan forbedre den langsiktige immunresponsen, slik man har sett med AstraZeneca-vaksinen. Bekymringen er dersom det lange intervallet fører til vesentlig tap av beskyttelse, noe som kan se ut til å gjelde for eldre mennesker.

I fase II-studien av Pfizer-vaksinen observerte man en svekket antistoffrespons blant deltakerne mellom 65 og 85 år sammenlignet med de under 55 år3. Nylige data fra Folkehelseinstituttet i England viste at beskyttelsen mot symptomatisk sykdom var 57 prosent blant voksne over 80 år etter én dose, noe som økte til 85 prosent etter dose to5. Disse resultatene stemmer med en studie som viste IgG-positivitet etter én dose med Pfizer-vaksinen hos 80 prosent av de under 60 år, men hos bare 49 prosent og 34 prosent blant de over henholdsvis 70 og 80 år6. IgG-positiviteten økte til 93 prosent og 88 prosent etter den andre dosen i de samme eldste aldersgruppene. Noe som tyder på at det er kritisk at disse sårbare gruppene får den andre dosen tidligere.

De nye virusvariantene kompliserer dette bildet. En fersk studie fant en nøytraliserende antistoffrespons mot den britiske varianten (B.1.1.7) hos bare 8 av 15 deltakere over 80 år 21 dager etter at første dosen var satt, mot 100% blant dem under 80 år7. Men vi mangler enda gode data vedrørende vaksineeffekten i ulike aldersgrupper både med den britiske og den sør-afrikanske vaksinen (B.351).

Den redaksjonelle lederen i BMJ viser at dagens kunnskap gir grunn til bekymring om effekten av disse vaksinene blant eldre mennesker etter én dose og varigheten av immunresponsen. De foreløpige dataene kan tyde på at 12 ukers intervall mellom 1. og 2. dose med Pfizer-vaksinen er et forlangt intervall i de eldste aldersgruppene. I Norge er som sagt dette intervallet 6 uker, noe som kan tyde på en tryggere forlengelse av vaksineintervallet.

Kilder

Referanser

  1. Pimenta D, Pagel C, Gurdasani D. Editorial. Delaying the second dose of covid-19 vaccines. BMJ 2021;372:n710. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.n710 (Published 18 March 2021)
  2. UK Government. Covid-19 Greenbook. Chapter 14a. Covid-19-SARS-CoV-2. 2021. assets.publishing.service.gov.uk
  3. Pfizer. Pfizer-BioNTech covid-19 vaccine (BNT162, PF-07302048). Vaccines And Related Biological Products Advisory Committee briefing document, 10 Dec 2020. www.fda.gov
  4. Vaksinasjonsveilederen. Koronavaksine. Folkehelseinstituttet. Sist oppdatert 26.03.2021. www.fhi.no
  5. Public Health England. COVID-19: analysing first vaccine effectiveness in the UK. Public health matters, 23 Feb 2021. publichealthmatters.blog.gov.uk
  6. Ward H, Cooke G, Whitaker M, et al. REACT-2 Round 5: increasing prevalence of SARS-CoV-2 antibodies demonstrate impact of the second wave and of vaccine roll-out in England.medRxiv2021;2021.02.26.21252512.Preprint.
  7. Collier DA, Meng B, Ferreira I, Datir R, et al. Impact of SARS-CoV-2 B.1.1.7 spike variant on neutralisation potency of sera from individuals vaccinated with Pfizer vaccine BNT162b2.medRxiv2021;2021.01.19.21249840. Preprint.