Nyhetsartikkel

Beskytter et vegetarisk kosthold mot kardiovaskulær sykdom?

Blant personer med høy risiko for kardiovaskulær sykdom anbefales et vegetarisk kosthold, men har et slikt kosthold de ønskede effektene?

Tross terapeutiske fremskritt er kardiovaskulær sykdom fortsatt den ledende årsak til sykdomsbelastning og økende helsetjenestekostnader på verdensbasis. Mye av dette kan tilskrives mislykket implementering av forebyggingsstrategier for å håndtere modifiserbare risikofaktorer hos individer i risiko1. Studier har vist at de fleste som får et hjerteinfarkt, har minst 1 suboptimal kardiovaskulær risikofaktor før hendelsen2-3. Derfor letes det etter praktiske intervensjoner som kan forbedre forebyggingen av kardiovaskulær sykdom. 

Dårlig kosthold medfører økt risiko for kardiovaskulær morbiditet og mortalitet4. Ifølge Helsedirektoratet bør personer med kjent hjerte- og karsykdom eller økt risiko tilbys råd om kosthold5. Det innebærer mer umettet fett; økt andel grønnsaker, frukt og grove kornprodukter; hvitt kjøtt, fisk og skalldyr; begrenset inntak av salt, smør, sukker, mat og drikke med høyt sukkerinnhold, samt bearbeidede kjøttvarer. Helsedirektoratet påpeker at et vegetarbasert kosthold kan være gunstig i forhold til hjerte- og karrisiko. Men gir et slikt kosthold de ønskede effekter?

En metaanalyse av randomiserte, kontrollerte studier publisert i JAMA Network Open6 har undersøkt om et vegetarisk kosthold bedrer den kardiometabolske profilen til mennesker med høy risiko for kardiovaskulær sykdom.

Totalt inngikk 1878 personer i studien. De fulgte en vegetarisk kost i gjennomsnitt i 6 måneder. Analysen viste at et vegetarisk kosthold var assosiert med signifikante forbedringer i LDL-kolesterol med 6,8 ​​mg/dL, HbA1c med 0,25 prosent og kroppsvekt med 3,4 kg. Det var ingen effekt på systolisk blodtrykk.

Oppsummert viste studien at et vegetarisk kosthold førte til en moderat, men signifikant, forbedring av kardiometabolske utfall utover det som standard farmakologisk terapi kunne gi, hos individer med høy risiko for hjerte- og karsykdommer. Forfatterne konkluderer at vegetariske dietter kan ha en potensielt beskyttende effekt i primærforebyggingen av hjerte- og karsykdom. Ytterligere høykvalitetsstudier er nødvendige for å avklare effektene av en plantebasert kost hos mennesker med kardiovaskulær sykdom.

Kilder

Referanser

  1. Timmis A, Vardas P, Townsend N, et al; Atlas Writing Group, European Society of Cardiology. European Society of Cardiology: cardiovascular disease statistics 2021. Eur Heart J. 2022;43(8):716-799. doi:10.1093/eurheartj/ehab892 DOI
  2. Greenland P, Knoll MD, Stamler J, et al. Major risk factors as antecedents of fatal and nonfatal coronary heart disease events. JAMA. 2003;290(7):891-897. doi:10.1001/jama.290.7.891 DOI
  3. Lloyd-Jones DM, Leip EP, Larson MG, et al. Prediction of lifetime risk for cardiovascular disease by risk factor burden at 50 years of age. Circulation. 2006;113(6):791-798. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.105.548206 DOI
  4. Visseren FLJ, Mach F, Smulders YM, et al; ESC National Cardiac Societies; ESC Scientific Document Group. 2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice. Eur Heart J. 2021;42(34):3227-3337. doi:10.1093/eurheartj/ehab484 DOI
  5. Helsedirektoratet. Retningslinjer om forebygging av hjerte- og karsykdom. Sist faglig oppdatert: 05. mars 2018. www.helsedirektoratet.no
  6. Wang T, Kroeger CM, Cassidy S, et al. Vegetarian Dietary Patterns and Cardiometabolic Risk in People With or at High Risk of Cardiovascular Disease: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2023;6(7):e2325658. doi:10.1001/jamanetworkopen.2023.25658 DOI