Nyhetsartikkel

Beskytter munnbind mot coronavirus?

Daglig ser vi på nyhetene at mennesker i Kina - og andre steder - bruker munnbind i forbindelse med coronarvirus-epidemien. Men hjelper det?

Dette er en nyhetsartikkel skrevet 03.02.2020.

WebMD har gjort en vurdering av nytten av å bruke munnbind for å beskytte seg mot smittsomme infeksjonssykdommer1. Hjelper det? Og hvilken type bør en i så fall bruke?

Når det gjelder coronaviruset, vet vi enda ikke fullt ut hvordan det smitter. Før vi vet mer om det, er de beste forebyggende rådene helsemyndighetene har til oss uavhengig av type mikroorganisme, følgende:

  1. Vask hendene grundig og jevnlig gjennom dagen.
  2. Unngå å berøre dine øyne, nese og munn med uvaskede hender.
  3. Unngå kontakt med mennesker som er syke.

Ifølge WebMD kan munnbind ha en beskyttende rolle, men den er begrenset. Det finnes noe dokumentasjon på at munnbind kan beskytte deg mot å overføre viruset fra hendene dine til munnen, sannsynligvis fordi du blir mer oppmerksom på ikke å røre ansiktet når du har masken på. Kanskje beskytter det noe mot dråper som en infisert person nyser eller hoster ut i nærheten av deg.

Den største bekymringen knyttet til å anbefale munnbind, er at det gir en falsk trygghet. Det kan være vanskelig å finne et munnbind som passer perfekt rundt nese og munn, eller til å gå med munnbindet på i lengre perioder. Det øyeblikket du klør deg på nesen eller berører munnen bak munnbindet, har du mistet beskyttelsen fra masken.

Det anbefales å bruke et rektangulært kirurgisk munnbind mot en infeksjon som sprer seg via store dråper når noen hoster, nyser eller snakker. Influensavirus tilhører denne kategorien. Både den personen som er infisert, og de som steller for vedkommende, bør bruke munnbind. Det anføres også som viktig at den som steller en syk person, kaster munnbindet etter hver kontakt med den syke og bruker et nytt bind hver gang de er i kontakt med en infisert person.

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver på sin hjemmeside at som syk er det unødvendig å bruke munnbind under opphold i rommet alene, men du bør ha på munnbind når du skal forlate rommet2. Hvis munnbind ikke tolereres av medisinsk årsak, bør munn og nese tildekkes på annet vis med papirlommetørkle eller annet. Dersom noen skal komme inn i rommet du er i, så skal de benytte et munnbind. FHI skriver også at svært lite tyder på at bruk av munnbind hos friske mennesker i vanlig sosial omgang har effekt3.

Noen lunge- og halsinfeksjoner spres når små virus- eller bakteriepartikler svever i luften og pustes inn av andre. Både 2019-CoV, meslinger, SARS, vannkopper og tuberkulose spres på denne måten. I slike tilfeller anbefales det at en infisert person bør bruke munnbind. Og alle som kommer i nærkontakt med disse, bør bruke munnbind. WebMD anbefaler i denne situasjonen en rund maske med et spesielt filter som beskytter mot små luftbårne partikler (N95 respirator). Men disse maskene er ubehagelige å gå med lenge om gangen.

Anbefalingen fra forskerne og fra FHI er at det først og fremst er de som har infeksjon, og de som er i høy risiko for å bli eksponert, som bør bruke munnbind. For oss andre er den beste beskyttelsen håndvask, unngå syke mennesker og ikke å ta på ansiktet med uvaskede hender.

Kilder

Referanser

  1. Pathak N. Can Wearing a Mask Protect You From Coronavirus? WebMD Health News, January 29, 2020. www.medscape.com
  2. Folkehelseinstituttet. Råd om isolering i hjemmet ved 2019-nCoV. Publisert 31.01.2020. fhi.no
  3. Folkehelseinstituttet. Bruk av munnbind utenfor helsetjenesten er ikke anbefalt. Publisert 30.01.2020. www.fhi.no