Nyhetsartikkel

Beslutningstretthet blant leger

Den utmattende effekten av å ta gjentatte medisinske beslutninger omtales ofte som beslutningstretthet (decision fatigue). Hvordan påvirker dette legenes beslutninger?

Temaside om Korona

Forskere ved Linköpings universitetssykehus har undersøkt hvordan ortopediske kirurger tar beslutninger om indikasjoner for operasjon, og om disse beslutningene påvirkes av hvor mye av arbeidsskiftet de har utført1.

Studien ble gjennomført ved en ortopedisk poliklinikk. Den omfattet 8 kirurger og inkluderte data fra 848 pasienter med kne-, hofte- eller fotproblemer. Observasjonene ble gjort under 133 forskjellige arbeidsskift høsten 2015.

Kirurgi ble samlet sett besluttet i 32 prosent av konsultasjonene. Når forskerne så på kirurgenes arbeidsskift, så de at 40 prosent av de pasientene som møtte kirurgene tidlig under skiftet, ble besluttet å skulle opereres. I siste del av skiftet var tilsvarende tall 22 prosent. Odds for operasjon ble estimert å falle med 10.5 prosent for hver ekstra pasient i legens arbeidsskift.

Pasienter som møtte kirurgen mot slutten av hans eller hennes arbeidsskift, hadde 33 prosent lavere sannsynlighet for å bli satt opp til operasjon enn de pasientene som ble sett tidlig i skiftet.

Forfatterne skriver at lange skift er vanlige i medisinen. Effekten av beslutningstretthet kan være betydelig og kan ha viktige implikasjoner for utfallet til pasientene. De konkluderer at mer forskning behøves på dette området.

Kilder

Referanser

  1. Persson E, Barrafrem K, Meunier A, Tinghög G. The effect of decision fatigue on surgeons' clinical decision making. Health Economics, published 25 July 2019. doi:10.1002/hec.3933 DOI