Nyhetsartikkel

Betablokkere ved KOLS og hjertesykdom

Betablokkere og beta2-agonister har dels motsatte effekter, noe som skaper usikkerhet om bruken av betablokkere ved kols. En studie har sett på dette.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Sammenlignet med den øvrige befolkningen har pasienter med kols 2-5 ganger forhøyet risiko for å utvikle kardiovaskulær sykdom som følge av to felles risikofaktorer: røyking og systemisk inflammasjon1. Disse faktorene bidrar til utvikling av aterosklerose2. Mortaliteten er høyere blant kols pasienter som får hjerteinfarkt eller hjertesvikt. Samtidig kols og kardiovaskulær sykdom er derfor en bekymringsfull tilstand.

Målet med den aktuelle systematiske studien og metaanalysen3 var å klargjøre effekten av betablokkere på lungefunksjon og overlevelse blant pasienter med kols og kardiovaskulær sykdom, samt å se på om det var en forskjell mellom kardioselektive og ikke-kardioselektive betablokkere. 

49 studier ble inkludert og omfattet 670.594 pasienter med kols + kardiovaskulær sykdom. Det var 12 randomiserte, kontrollerte studier og 37 observasjonsstudier. Hazard ratioer (der HR<1 indikerer gunstig effekt av betablokker) for kols-eksaserbasjoner var:

  • HR 0.77 (95% KI 0.67-0.89) blant de som ikke ble behandlet med betablokkere
  • HR 0.72 (95% KI 0.56-0.94) blant de som brukte kardioselektive betablokkere
  • HR 0.98 (95% KI 0.71-1.34) blant de som brukte ikke-kardioselektive betablokkere

HR for død av alle årsaker var for de samme gruppene (HR<1 indikerer gunstig effekt av betablokker):

  • HR 0.70 (95% KI 0.59-0.83) ved ingen betablokker
  • HR 0.60 (95% KI 0.48-0.76) ved kardioselektiv betablokker
  • HR 0.74 (95% KI 0.60-0.90) ved ikke-kardioselektiv betablokker

Forfatterne konkluderer at bruk av betablokkere ved kols ikke bare er trygg behandling, men at det også reduserer total mortalitet. Kardioselektive betablokkere ser også ut til å redusere eksaserbasjoner ved kols. I tillegg fant forskerne at kardioselektive betablokkere ikke påvirket effekten av bronkodilaterende midler. En viktig effekt av betablokkere er at de fører til lavere økning i hjertefrekvensen ved bruk av bronkodilaterende midler. Forfatterne anbefaler bruk av betablokkere blant pasienter med kols og hjertesykdom.

Kilder

Referanser

  1. Chen W, Thomas J, Sadatsafavi M, FitzGerald JM. Risk of cardiovascular comorbidity in patients with chronic obstructive pulmonary disease: a systematic review and meta-analysis. Lancet Respir Med. 2015;3(8):631-639. PMID: 26208998. PubMed
  2. Sin DD, Man SF. Why are patients with chronic obstructive pulmonary disease at increased risk of cardiovascular diseases? The potential role of systemic inflammation in chronic obstructive pulmonary disease. Circulation. 2003;107(11):1514-1519. PMID: 12654609. PubMed
  3. Yang YL, Xiang ZJ, Yang JH, Wang WJ, Xu ZC, Xiang RL. Association of β-blocker use with survival and pulmonary function in patients with chronic obstructive pulmonary and cardiovascular disease: a systematic review and meta-analysis published online ahead of print, 2020 Nov 19. Eur Heart J. 2020;ehaa793. PMID: 33211823. PubMed