Nyhetsartikkel

Betydelig færre vanlige virussykdommer

Covid-19 pandemien har ført til dramatiske endringer i forekomsten av andre smittsomme sykdommer.

Du har sikkert lagt merke til det. Det er blitt langt færre vanlige virussykdommer som forkjølelse og influensa. Hyppig håndvask, ansiktsmasker, økt fysisk avstand mellom mennesker og det at vi holder oss hjemme når vi er syke, har ført til færre smittsomme sykdommer.

I en studie publisert i the Journal of Hospital Medicine1 med data fra 44 barneavdelinger ved sykehus i USA, fant man at antall pediatriske pasienter innlagt for luftveissykdommer falt med 62 prosent. I USA har man sett at antall barn som har dødd av influensa denne sesongen, er gått betydelig ned sammenlignet med de foregående 10 årene2. Antallet barn som dør av influensa i USA er vanligvis mellom 100 og 200 per år, men så langt i denne influensasesongen har bare ett barn dødd av influensa.

Voksne blir heller ikke syke. Antall influensadøde i USA er nå noen hundre. I 2018-2019, en moderat influensasesong, estimerte man at 34 200 døde av influensa i USA.

Det er ikke bare maskene og økt fysisk avstand mellom folk som reduserer antallet smittsomme sykdommer. Folk, både barn og voksne, er blitt flinkere til å holde seg hjemme når de har feber eller er småsyke. Kanskje er det en lærdom vi bør ta med oss og praktisere også etter pandemien?

Og hva med ansiktsmaskene? Vi vet fra før at det er kulturforskjeller når det gjelder bruk av masker. I mange asiatiske land har det lenge vært vanlig å bruke masker for å beskytte seg selv og andre mot spredning av smittsomme sykdommer, men også på grunn av luftforurensning. Pandemien har fått innbyggerne også i vestlige land til å bruke masker. Kanskje vil det bli vanligere også her når pandemien er over?

I sykehusene ser man det samme. Maskebruken er utbredt og langt færre av de ansatte blir syke med trivielle infeksjoner med unntak av covid-19.

I Norge melder Folkehelseinstituttet (FHI) om en betydelig nedgang i antall infeksjonssykdommer som luftveissykdommer, kikhoste og diarétilfeller. I februar 2021 var det 64 prosent færre meldte tilfeller av smittsomme sykdommer fra primærhelsetjenesten og 44 prosent færre tilfeller fra spesialisthelsetjenesten sammenlignet med februar 20203. Ifølge FHI kan nedgangen relateres til reduksjon i utenlandsreiser, ulike kontaktreduserende tiltak, bedre håndhygiene, nedgang i diagnostisk testing og en reduksjon i bruk av helsetjenester, hovedsakelig i primærtjenesten.

Statistisk Sentralbyrå melder at det i 2020 var færre døde totalt i Norge sammenlignet med gjennomsnittet for de fem siste årene. De siste fem årene har antallet døde ligget stabilt på rundt 40.700 dødsfall i året. For fjoråret er det registrert rundt 40.400 døde. Det er færre døde av hjerteinfarkt og infeksjonssykdommer. Norge skiller seg fra mange andre land i Europa, der man har observert en betydelig overdødelighet uansett årsak4, noe som sammenfaller med økningen av covid-19-tilfeller.

Disse erfaringene og lærdommene kan tyde på at biter av den nye livsstilen under koronapandemien er verd å ta vare på i fremtiden.

Kilder

Referanser

  1. Antoon JW, Williams DJ, Thurm C, et al. The COVID-19 Pandemic and Changes in Healthcare Utilization for Pediatric Respiratory and Nonrespiratory Illnesses in the United States published online ahead of print, 2021 Mar 8. J Hosp Med. 2021;10.12788/jhm.3608. doi:10.12788/jhm.3608 DOI
  2. Blake Farmer. Dramatic Drop in Common Viruses Raises Question: Masks Forever? - Medscape - Mar 31, 2021. www.medscape.com
  3. Folkehelseinstituttet. Aktuelt fra MSIS under covid-19-epidemien februar 2021. Tirsdag 16. mars 2021. nhi.no
  4. EuroMOMO Bulletin, Week 6, 2021. Substantial increased excess mortality seen in Europe. www.euromomo.eu