Nyhetsartikkel

Betydelig nedgang i dødelighet av melanomer

Insidensen av malingt melanom har økt betydelig over de siste 50 år, og den fortsetter å øke. Likevel viser en amerikansk studie at dødeligheten har gått betydelig ned i løpet av de siste årene.

Temaside om Korona

Malingt melanom er en ondartet svulst i huden utgått fra melanocytter i basallaget i epidermis. Den kan også utgå fra melanocytter i slimhinner eller øye. Malingt melanom er den kreftformen som har økt mest i løpet av de siste 50 år. I Norge er det registrert rundt en ti-dobling i insidens. Hvite mennesker har 10 ganger høyere risiko enn mørkhudete.

Formålet med den aktuelle studien1 var å se på effekten av nye medisiner og trender for mortaliteten av melanom. Insidens og mortalitet blant hvite mennesker i 9 områder av USA ble registrert over en periode fra 1986 til 2016.

I perioden 1986 til 2013 var den totale økningen i mortalitet 7.5 prosent. Fra 2011 godkjente det amerikanske FDA 10 nye behandlinger for metastatisk melanom. I løpet av perioden fra 2013 til 2016 gikk den totale mortaliteten ned med 17.9 prosent, særlig stor var nedgangen blant menn 50 år eller eldre.

Forfatterne påpeker at det kan være tre forklaringer på denne nedgangen: endringer i stadieinndelingen, redusert insidens som følge av bedre forebygging, eller forbedringer i behandlingen av fremskreden sykdom. Ved nærmere gransking fant ikke forfatterne noen tegn til endringer i stadieinndelingen, og insidensen av melanomer fortsatte å øke i observasjonsperioden. Dermed står de igjen med at bedringen i prognose må tilskrives de nye behandlingene.

Forfatterne beskriver denne nedgangen som den største og mest vedvarende bedringen i mortaliteten til melanom som noensinne har blitt registrert, og den mangler sidestykke innenfor kreftmedisinen.

Kilder

Referanser

  1. Berk-Krauss J, Stein JA, Weber J, Polsky D, Geller AC. New Systematic Therapies and Trends in Cutaneous Melanoma Deaths Among US Whites, 1986-2016. Am J Public Health. 2020;110(5):731-733. PMID: 32191523. PubMed