Nyhetsartikkel

Betydningen av fotterapi ved diabetes

Pasienter med diabetes har økt risiko for amputasjoner i underekstremitetene. Hvilken forebyggende effekt har strukturert fotterapi hos disse pasientene?

I Helsedirektoratets retningslinjer for diabetes legges det vekt på forebyggende tiltak mot diabetes fotsår og risiko for fremtidig amputasjon1. Hos eldre og de med nedsatt bevegelighet eller nedsatt syn anbefales det at de får assistanse av andre til fotundersøkelse, for eksempel familie, venner, fotterapeut, hjemmesykepleier etc. Det foreslås at pasienter med moderat og høy risiko for å utvikle fotsår går jevnlig til lege, sykepleier eller til autorisert fotterapeut med kompetanse på diabetesføtter. 

I en systematisk oversikt og metaanalyse publisert i Journal of Diabetes and its Complications2 var formålet med studien å vurdere betydningen av diabetisk fotterapi for å forhindre amputasjoner i underekstremitetene.

Forskerne identifiserte 5093 artikler. Totalt ble 58 artikler inkludert i studien. Artiklene tok for seg ulike aspekter som tilgang til tjenester, opplæring av helsepersonell, implementering av retningslinjer, om ulike fotbehandlinger og om implementering av strukturert fotterapi.

Resultatene viste at alle disse aspektene ved diabetisk fot hadde en positiv forebyggende effekt på å unngå amputasjon i underekstremitetene. Strukturert fotterapi hadde en forebyggende effekt på totalt antall amputasjoner og større amputasjoner, men ikke for mindre amputasjoner. Odds ratioer var henholdsvis 0.45 (95%KI 0.37-0.57), 0.40 (95% KI 0.32-0.51) og 0.87 (95% KI 0.67-1.14). Det var imidlertid stor spredning i utfallene.

Forskerne konkluderer at strukturert fotterapi reduserer hyppigheten av amputasjoner i underekstremitetene, og spesielt for større amputasjoner.

Kilder

Referanser

  1. Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje om diabetes. Sist faglig oppdatert 14. september 2016. www.helsedirektoratet.no
  2. Monteiro-Soares M, Vale-Lima J, Martiniano J, Pinheiro-Torres S, Dias V, Boyko EJ. A systematic review with meta-analysis of the impact of access and quality of diabetic foot care delivery in preventing lower extremity amputation. J Diabetes Complications. 2020 Dec 31:107837. PMID: 33423910. PubMed