Nyhetsartikkel

Biologiske medisiner ved psoriasis, hvor mange blir bra?

Biologiske midler har revolusjonert behandlingen av plakk-psoriasis ifølge kliniske studier, men er effekten like overbevisende i vanlig klinisk praksis?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Anti-tumor nekrose faktor (TNF) og anti-interleukin (IL)-12/23 biologiske medisiner har revolusjonert behandlingen av plakk-psoriasis og gir mer enn 75 prosent bedring (PASI 75, the Psoriasis Area and Severity Index) i kliniske studier. Moderne biologiske midler rapporteres nå å kunne oppnå PASI 100 - fullstendig normalisering av huden i kliniske studier. Likevel er det et begrenset antall pasienter som oppnå normalisering av huden i vanlig klinisk praksis. PSO-BIO-REAL-studien ble gjennomført for å få innsikt i belastningen av plakk psoriasis i den virkelige verden1.

Målet med studien var å estimere hvilken andel av pasientene som oppnådde full normalisering av huden etter 6 og 12 måneder.

PSO-BIO-REAL var en multinasjonal, prospektiv, ikke-intervensjonal studie av pasienter i vanlig klinisk praksis - "real world" pasienter. Totalt deltok 846 pasienter fra USA, Frankrike, Italia, Storbritannia og Tyskland i studien. De inkluderte pasientene var 18 år eller eldre og hadde moderat til alvorlig plakk-psoriasis som hadde indisert behandling med biologiske midler. Det ble skilt mellom de som hadde brukt biologiske midler tidligere (biologisk erfarne) og de som startet med biologiske midler for første gang (biologisk-naive).

Etter 6 og 12 måneder hadde henholdsvis 23 og 26 prosent av pasientene oppnådd full tilheling av huden. Andelen som oppnådde full normalisering, var lavere blant biologisk erfarne (20 prosent etter 6 og 12 mnd) sammenlignet med biologisk-naive (25 prosent etter 6 og 30 prosent etter 12 mnd). Andelen med full normalisering av huden avtok med antall tidligere biologiske midler som var forsøkt og økt antall komorbide tilstander.

Forfatterne konkluderer at 1 av 4 pasienter oppnår full normalisering av huden etter 6 mnd behandling med biologiske midler. Studien indikerer at det fortsatt er behov for å finne enda mer effektive medisiner.

Tilbake til den vitenskapelige verden. I en randomisert, kontrollert studie av 1102 pasienter med plakk psoriasis sammenlignet forskerne effekten av sekukinumab med ustekinumab etter 1 års behandling2. PASI-90 var 73 prosent for sekukinumab mot 60 prosent for ustekinumab. I denne studien ga sekukinumab en klar forbedring av huden og livskvalitet sammenlignet med ustekinumab.

 

Kilder

Referanser

  1. Senescal J, Lacour J-P, Bewley A, et al. A multinational, prospective, observational study to estimate complete skin clearance in patients with moderate‐to‐severe plaque PSOriasis treated with BIOlogics in a REAL world setting (PSO‐BIO‐REAL). J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 May 4. doi:10.1111/jdv.16568 DOI
  2. Bagel J, Blauvelt A, Nia J, et al. Secukinumab maintains superiority over ustekinumab in clearing skin and improving quality of life in patients with moderate to severe plaque psoriasis: 52-week results from a double-blind phase 3b trial (CLARITY). J Eur Acad Dermatol Venereol. 2020 May 4. doi: 10.1111/jdv.16558. DOI