Nyhetsartikkel

Biologiske midler og risiko for alvorlige infeksjoner

Biologiske midler har revolusjonert behandlingen av en rekke inflammatoriske sykdommer, men det er økt risiko for alvorlige infeksjoner. Hvor stor er denne risikoen?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Et biofarmasøytisk legemiddel, også kalt et biologisk medisinsk produkt, er ethvert farmasøytikum som er laget i, eller ekstrahert fra, eller semisyntetisert fra biologiske kilder. I de fleste tilfeller begrenses begrepet biologisk middel til en snevrere klasse terapeutika som i sin biologiske prosess involverer rekombinant DNA.

Det finnes flere typer biologiske legemidler. Hver av dem er rettet mot en spesifikk type molekyl som er involvert i inflammasjonsprosessen. Eksempler er tumor nekrose faktor (TNF), interleukin-1 og overflatemolekyler på T- og B-lymfocytter.

Det er velkjent at bruk av biologiske midler øker risikoen for alvorlige infeksjoner. I den aktuelle studien ønsket forskerne å undersøke om interleukin (IL)-17, IL-12/23 eller TNF hemmere økte risikoen for alvorlige infeksjoner blant pasienter med psoriasis eller psoriatrisk artritt1.

Studien var en retrospektiv kohortstudie fra USA av pasienter med psoriasis som ble behandlet med hemmere av IL-17 (ixekizumab or sekukinumab), IL-12/23 (ustekinumab) eller TNF (adalimumab, certolizumab pegol, etanercept, golimumab and infliksimab). Måleindikatoren var infeksjon som krevde hospitalisering etter bruk av biologisk middel.

Totalt ble 11.560 behandlingsepisoder inkludert. Totalt var det 190 (2 prosent) tilfeller av alvorlige infeksjoner. Insidensratene var de samme for IL-17 og TNF, men vesentlig lavere for IL-12/23.

Forfatterne konkluderer at sammenlignet med TNF og IL-17, var IL-12/23 hemmere forbundet med redusert risiko for alvorlige infeksjoner blant pasienter som ikke tidligere hadde blitt behandlet med biologisk middel. Blant pasientere som hadde brukt biologika tidligere, var det ingen forskjell i infeksjonsrisiko mellom TNF, IL-17 eller IL-12/23 hemmere.

Kilder

Referanser

  1. Li X, Andersen KM, Chang H-Y, et al. Comparative risk of serious infections among real-world users of biologics for psoriasis or psoriatic arthritis. Annals of the Rheumatic Diseases. Published Online First: 31 October 2019 . doi:10.1136/annrheumdis-2019-216102 DOI