Nyhetsartikkel

Bioresorberbare kardiale pacemakere uten ledninger og batteri

Temporære pacemakere er påkrevd i påvente av implantasjon av en permanent pacemaker, men de er beheftet med komplikasjoner. Kanskje er løsningen et bioresorberbart implantat.

Temporær epikardial eller transvenøs elektrisk stimulering av hjertet er en behandling som i mange år har blitt benyttet til å behandle bradyarytmier over korte tidsperioder i påvente av å få implantert en permanent pacemaker eller i behandlingen av en forbigående akutt sykdom1. Perkutane ledninger og ekstern hardware innebærer risiko for komplikasjoner som infeksjon, forskyvning av ledninger, perforasjon av hjertet og problemer med å fjerne ledningene. Et pacing system som eliminerer disse komplikasjonene er ønsket.

Det ser det ut til at forfatterne av en studie publisert i Nature Biotechnology har klart å få til2. De har utviklet en implanterbar bioresorberbar pacemaker som bruker materialer som resorberes på en tidskontrollert måte via naturlige biologiske prosesser når den eksponeres for kroppsvæsker. Pacemakeren bruker en trådløs energioverføring via "resonant induktiv kopling", en metode som finnes i trådløse strømsystemer i datamaskiner, telefoner og annet utstyr, noe som eliminerer behovet for batterier og ledninger. En ekstern overføringsspole som holdes over huden, regulerer stimuleringsparametrene.

De innovative utviklerne har vist at denne lille, tynne, fleksible arkpacemakeren plassert på epikardiet til mus, rotter, kaniner, hunder og humant vev gir vellykket pacing. Implantatet er reabsorbert i løpet av 5 uker. Utviklerne forteller at det arbeides med å utvikle mer avanserte implantater.

Denne løsninger overvinner ulempene med de tradisjonelle pacing-systemene og kan være basis for neste generasjon med temporære pacemakere.

Kilder

Referanser

  1. Zipes DP. Fully Implantable and Bioresorbable Cardiac Pacemakers Without Leads or Batteries. Practice Update, July 08, 2021. www.practiceupdate.com
  2. Choi, Y.S., Yin, R.T., Pfenniger, A. et al. Fully implantable and bioresorbable cardiac pacemakers without leads or batteries. Nat Biotechnol (2021). https://doi.org/10.1038/s41587-021-00948-x