Nyhetsartikkel

Biosimilars mot psoriasis

Biologiske legemidler har endret behandlingen av moderat til alvorlig psoriasis. Behandlingen er imidlertid kostbar. Kan biosimulars erstatte biologiske midler til en vesentlig lavere pris?

Introduksjonen av biologisk behandling har vært et stort fremskritt i behandlingen av moderat til alvorlig psoriasis1. Høye priser på slik behandling er imidlertid en barriere mot utbredt bruk2-3. Når patentet på de originale biologiske legemidlene går ut, kan biosimulars - biologiske produkter som er svært lik det godkjente biologiske midlet4 - brukes i behandlingen av psoriasis. Det kan gjøre behandlingen rimeligere og mer tilgjengelig for mange pasienter5.

Formålet med denne systematiske oversikten over kliniske studier og observasjonsstudier publisert i JAMA Dermatology6 var å undersøke effekten og sikkerheten til biosimulars sammenlignet med de originale biologiske midlene i behandlingen av psoriasis.

14 randomiserte, kliniske studier og 3 kohortstudier inngikk i den systematiske oversikten. Resultatene viste at det var ingen kliniske eller statistisk signifikante forskjeller i effekt eller sikkerhet mellom biosimulars av adalimumab, etanercept, infliksimab, ustekinumab og det opprinnelige biologiske legemidlet.

Forfatterne av studien konkluderer at resultatene av denne systematiske oversikten viser at biosimulars er like effektive og sikre som de originale biologiske legemidlene. Å starte nye pasienter på biosimulars eller å skifte pasienter over fra biologiske legemidler til biosimulars kan derfor redusere behandlingskostnadene. Fremtidige studier behøves for å undersøke langtidseffektene og sikkerheten til biosimulars.

Kilder

Referanser

  1. Sbidian E, Chaimani A, Garcia-Doval I, et al. Systemic pharmacological treatments for chronic plaque psoriasis: a network meta-analysis. Cochrane Database Syst Rev. 2021;4(4):CD011535. doi:10.1002/14651858.CD011535.pub4 DOI
  2. Kavanaugh A, Helliwell P, Ritchlin CT. Psoriatic arthritis and burden of disease: patient perspectives from the Population-Based Multinational Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis (MAPP) Survey. Rheumatol Ther. 2016;3(1):91-102. doi:10.1007/s40744-016-0029-z DOI
  3. Lebwohl MG, Kavanaugh A, Armstrong AW, Van Voorhees AS. US perspectives in the management of psoriasis and psoriatic arthritis: patient and physician results from the Population-Based Multinational Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis (MAPP) Survey. Am J Clin Dermatol. 2016;17(1):87-97. doi:10.1007/s40257-015-0169-x DOI
  4. Naldi L, Addis A. Biosimilars for the Treatment of Psoriasis—A Systematic Review of Clinical Trials and Observational Studies: Looking Beyond Single-Trial Evidence for a Valuable Choice. JAMA Dermatol. Published online May 31, 2023. doi:10.1001/jamadermatol.2023.1331 DOI
  5. European Medicines Agency. Biosimilar medicines: marketing authorisation. 2022. Accessed August 10, 2022. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/biosimilar-medicines-marketing-authorisation
  6. Phan DB, Elyoussfi S, Stevenson M, Lunt M, Warren RB, Yiu ZZN. Biosimilars for the Treatment of Psoriasis: A Systematic Review of Clinical Trials and Observational Studies. JAMA Dermatol. Published online May 31, 2023. doi:10.1001/jamadermatol.2023.1338 DOI