Nyhetsartikkel

Bivirkninger ved SARS-CoV-2 vaksiner

Bivirkningene med mRNA-vaksinene er hyppige, men beskjedne. Alvorlige allergiske reaksjoner forekommer imidlertid, og da gjelder det å være forberedt.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Utviklingen av mRNA-vaksinene er en suksesshistorie. Ingen alvorlige bivirkninger har blitt rapportert fra de pågående fase 3 studiene. Mindre lokale bivirkninger som smerte, rødhet og hevelse har blitt observert oftere med vaksinene enn med placebo. Systemiske symptomer som feber, fatigue, hodepine og muskel- og leddsmerter er også noe vanligere med vaksinene enn med placebo. De fleste bivirkningene oppstår i løpet av de første 24 til 48 timene etter vaksinasjonen1. De er selvbegrensende og responderer godt på paracetamol.

Det er imidlertid viktig å være klar over at i fase 1-3 studiene til BioNTech/Pfizer og Moderna, så ble potensielle deltakere med kjente allergiske reaksjoner til noen av komponentene i vaksinen ekskludert. BioNTech/Pfizer studiene ekskluderte også deltakere med tidligere alvorlig allergisk reaksjon forbundet med enhver tidligere vaksine. Bivirkninger i form av hypersensitivitet forekom med samme hyppighet i placebo- (normalt saltvann) og vaksinegruppene i begge studiene1.

På tross av disse eksklusjonskriteriene så er det rapportert om anafylaktiske reaksjoner per cirka 1 av 100.000 doser med BioNTech/Pfizer vaksinen, noe som er omtrent 10 ganger høyere enn med andre vaksiner1.

Vaksineringen er nå kommet i gang i Norge. Det er kommunene som har ansvaret for å tilby koronavaksinasjon til personer i anbefalte grupper som oppholder seg i kommunen. Kommunene bestemmer selv hvordan de vil gjennomføre vaksinasjon lokalt, og hvilke samarbeidspartnere de vil bruke. Fastleger, helsesykepleiere og andre aktører blir viktige i dette arbeidet2.

Selv om anafylaksi skjer sjelden, så må alle vaksinatørene være forberedt på at alvorlige allergiske reaksjoner kan oppstå. Generell rødflammethet og vabler (urtikaria), larynksødem, hvesing, kvalme, brekninger, takykardi, hypotensjon og/eller kardiovaskulært kollaps er tegnene på akuttsituasjoner som krever umiddelbar behandling med adrenalin og ev. antihistamin samt eventuelt andre støttende tiltak3-4. Les mer om allergisk sjokk, anafylaksi.

I en rapport fra USA ble det meldt 21 tilfeller av anafylaksi etter vaksinasjon med mRNA-vaksiner5. 90 prosent av disse var kvinner og medianalderen var 40 år (range 27-60). Mediantiden til anafylaksien kom, var 13 minutter (range 2-150). Henholdsvis 71 og 86 prosent av tilfellene skjedde innenfor 15 og 30 minutter. 81 prosent av tilfellene hadde en tidligere historie på allergi eller allergiske reaksjoner.

Så budskapet er: Vær forberedt! Selv om slike alvorlige allergiske reaksjoner på vaksinene er svært sjeldne, så er det av livreddende betydning at man har anafylaksiberedskap. Det er viktig at man er kjent med hvem som kan og hvem som ikke kan vaksineres med mRNA-vaksinene - og når man må være spesielt aktsom.

Folkehelseinstituttet angir følgende kontraindikasjoner mot mRNA-vaksinene:

  • Allergisk reaksjon på tidligere doser av samme vaksine (gjelder dose 2, ev. 3)
  • Kjent allergi mot noen av innholdsstoffene i vaksinen
  • Akutt infeksjonssykdom med feber over 38°C

Kilder

Referanser

  1. Castells MC, Phillips EJ. Maintaining Safety with SARS-CoV-2 Vaccines. N Engl J Med, December 30, 2020. DOI: 10.1056/NEJMra2035343. DOI
  2. Vaksiner mot covid-19 - koronavaksine. Regjeringen.no. Sist oppdatert: 07.01.2021. www.regjeringen.no
  3. Interim considerations: preparing for the potential management of anaphylaxis after COVID-19 vaccination. www.cdc.gov
  4. Vaksinasjonsveilederen. Koronavaksine. Folkehelseinstituttet, sist oppdatert 18.01.2021. www.fhi.no
  5. Allergic reactions including anaphylaxis after receipt of the first dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine — United States, December 14–23, 2020. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. ePub: 6 January 2021. dx.doi.org