Nyhetsartikkel

Blindtarmbetennelse, hvilken behandling?

Blindtarmbetennelse, appendisitt, kan behandles med kun støttebehandling, antibiotika eller med fjerning av blindtarmen, men hvilken behandling er best?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Ukomplisert blindtarmbetennelse, appendisitt, kan gå spontant tilbake eller kreve behandling med antibiotika eller fjerning av blindtarmen, appendektomi. Målet med denne studien var å sammenligne utfallet av to ikke-operative behandlinger hos pasienter med ukomplisert appendisitt: Den ene gruppen fikk kun støttebehandling uten antibiotika, den andre gruppen fikk støttebehandling + antibiotika1.

Pasienter som ble innlagt sykehus og der CT-undersøkelsen viste at det forelå en ukomplisert appendisitt (diameteren på appendix var ikke over 11 mm og det var ingen tegn til perforasjon) ble randomisert til behandling uten antibiotika (intravenøs væske, smertestillende og eventuelt febernedsettende medisin) eller en 4-dagers kur med antibiotika + tilsvarende støttebehandling som den andre gruppen.

Det primære endepunktet var andelen med mislykket behandling, definert som behandlingssvikt i den akutte fasen og inntil 1 måned senere, samt eventuelt ny episode med appendisitt i oppfølgingsperioden.

245 pasienter ble randomisert og ble fulgt opp for en median av 19 måneder. Sykehusoppholdet var kortere (3,1 versus 3,7 dager) og de medisinske kostnadene var lavere (€1181 versus 1348) for gruppen som ikke ble behandlet med antibiotika. Det var ingen statistisk signifikant forskjell i behandlingssvikt mellom gruppene: 29 av 124 (23,4%) i ikke-antibiotika gruppen og 25 av 121 (20,7%) i antibiotika gruppen. 18 pasienter, 9 i hver gruppe, hadde initial behandlingssvikt, 15 av disse ble appendektomert og 3 fikk mer antibiotika. 36 pasienter (20 i ikke-antibiotika gruppen og 16 i antibiotika gruppen) fikk residiv og 30 av disse ble appendektomert og 6 fikk ytterligere antibiotika.

Forskerne konkluderer at andelen med mislykket behandling av pasienter med CT-bekreftet ukomplisert appendisitt var lik mellom de som kun fikk støttebehandling versus en 4-dagers kur med antibiotika.

Kilder

Referanser

  1. Park HC, Kim MJ, Lee BH. Randomized clinical trial of antibiotic therapy for uncomplicated appendicitis. Br J Surg. 2017 Dec;104(13):1785-1790 . pmid:28925502 PubMed