Nyhetsartikkel

Blodtrykksbehandling - når kommer gevinsten?

De positive effektene av intensiv blodtrykksbehandling kommer først etter flere år, mens mulige ulemper kommer tidlig. Hva er da verdien av intensiv blodtrykksbehandling blant eldre?

Det er sprikende anbefalinger fra ulike retningslinjer om blodtrykksbehandling. Flere metaanalyser har vist at intensiv blodtrykksbehandling av pasienter over 65 år kan redusere risikoen for kardiovaskulære hendelser1-4

Pasienter 60 år eller eldre er en svært heterogen gruppe når det gjelder kardiovaskulær risiko. Noen av dem med underliggende diabetes, nedsatt nyrefunksjon, venstre ventrikkelhypertrofi og hyperlipidemi. Legene må derfor veie fordeler opp mot mulige ulemper som akutt nyreskade, hypotensjon, synkope, fall, elektrolyttforstyrrelser når de vurderer intensiv behandling for å oppnå blodtrykkskontroll5-6. Eventuelle skadelige effekter av behandlingen oppstår gjerne tidlig, mens de gunstige effektene først kommer etter lengre tid.

På bakgrunn av dette har det blitt argumentert med at pasienter med begrenset tid igjen å leve, vil oppleve ulempene og ha liten sjanse for å oppnå gevinsten med behandlingen7-8. Så spørsmålet forfatterne stilte seg i denne studien, var hvor lenge måtte en pasient leve for å få den potensielle gevinsten fra intensiv blodtrykksbehandling når pasienten var 60 år eller eldre.

Studien er publisert i JAMA Network9 og baserte seg på publiserte data fra randomiserte kliniske studier. Utfallsmålene var antall tilfeller med hjerteinfarkt, hjerneslag og kardiovaskulær mortalitet.

27 414 pasienter 60 år eller eldre inngikk i studien. Gjennomsnittsalderen på pasientene var 70 år og 56 prosent var kvinner. Intensiv blodtrykksbehandling der målet var et systolisk blodtrykk under 140 mm Hg var signifikant assosiert med en 21 prosent reduksjon i kardiovaskulære hendelser. I gjennomsnitt tok det 9.1 måneder for å hindre én kardiovaskulær hendelse per 500 pasienter med intensiv blodtrykksbehandling. Tilsvarende tok det 19.1 og 34.4 måneder for å unngå én hendelse per henholdsvis 200 og 100 pasienter.

Forfatterne konkluderer at for pasienter 60 år og eldre med hypertensjon, kan intensiv blodtrykksbehandling være egnet for noen voksne med en forventet levealder på over 3 år, men kanskje ikke egnet for de med mindre enn 1 år.

Kilder

Referanser

  1. Bavishi C, Bangalore S, Messerli FH. Outcomes of intensive blood pressure lowering in older hypertensive patients. J Am Coll Cardiol. 2017;69(5):486-493. doi:10.1016/j.jacc.2016.10.077 DOI
  2. Blood Pressure Lowering Treatment Trialists’ Collaboration. Age-stratified and blood-pressure-stratified effects of blood-pressure-lowering pharmacotherapy for the prevention of cardiovascular disease and death: an individual participant-level data meta-analysis. Lancet. 2021;398(10305):1053-1064. doi:10.1016/S0140-6736(21)01921-8 DOI
  3. Ettehad D, Emdin CA, Kiran A, et al. Blood pressure lowering for prevention of cardiovascular disease and death: a systematic review and meta-analysis. Lancet. 2016;387(10022):957-967. doi:10.1016/S0140-6736(15)01225-8 DOI
  4. Zhang W, Zhang S, Deng Y, et al; STEP Study Group. Trial of intensive blood-pressure control in older patients with hypertension. N Engl J Med. 2021;385(14):1268-1279. doi:10.1056/NEJMoa2111437 DOI
  5. Benetos A, Petrovic M, Strandberg T. Hypertension management in older and frail older patients. Circ Res. 2019;124(7):1045-1060. doi:10.1161/CIRCRESAHA.118.313236 DOI
  6. Oliveros E, Patel H, Kyung S, et al. Hypertension in older adults: assessment, management, and challenges. Clin Cardiol. 2020;43(2):99-107. doi:10.1002/clc.23303 DOI
  7. Lee SJ, Leipzig RM, Walter LC. Incorporating lag time to benefit into prevention decisions for older adults. JAMA. 2013;310(24):2609-2610. doi:10.1001/jama.2013.282612 DOI
  8. Holmes HM, Min LC, Yee M, et al. Rationalizing prescribing for older patients with multimorbidity: considering time to benefit. Drugs Aging. 2013;30(9):655-666. doi:10.1007/s40266-013-0095-7 DOI
  9. Chen T, Shao F, Chen K, et al. Time to Clinical Benefit of Intensive Blood Pressure Lowering in Patients 60 Years and Older With Hypertension: A Secondary Analysis of Randomized Clinical Trials. JAMA Intern Med. Published online May 09, 2022. doi:10.1001/jamainternmed.2022.1657 DOI