Nyhetsartikkel

Boosterdose med malariavaksine kan redde mange barn fra malaria

Kombinasjonen av kjemoprofylakse og vaksine ga klart bedre beskyttelse mot malaria hos barn enn en av behandlingene alene.

Temaside om Korona

NHI.no har tidligere publisert flere artikler om vaksinasjon mot malaria, sist i mai 2021. Nå foreligger en ny randomisert, kontrollert studie publisert i New England Journal of Medicine1 som viser svært gode resultater av en boosterdose. Studien fulgte nærmere 7000 barn under 17 måneder i Burkina Faso og Mali.

Bakgrunnen er at 400 000 mennesker dør hvert år av den myggbårne sykdommen malaria. De fleste av disse er barn under 5 år.

Vaksinen kalles RTS,S/AS01E og er utviklet av GlaxoSmithKline for mer enn 20 år siden. Den virker ved å drepe parasitter som formerer seg raskt i leveren, mens anti-malaria medikamenter dreper parasitter i kroppens røde blodlegemer.

Målet med studien var å se om en sesongvaksinasjon var like bra som kjemoprevensjon (sulfadoxin–pyrimethamin og amodiaquin) i å forhindre ukomplisert malaria, og om en kombinasjon av de to intervensjonene var bedre enn bare en av behandlingene. Behandlingene ble gitt på den tiden av året hvor risikoen for malaria var høyest - ofte i regntiden når myggen formerer seg. Deltakerne fikk denne behandlingen årlig, og de ble fulgt over 3 år.

6861 barn ble randomisert til hver av de tre behandlingene. Resultatene viste følgende tall for forekomst av ukomplisert malaria:

  • Kjemoprevensjonsgruppen: 305 tilfeller per 1000 personår
  • Vaksinegruppen: 270 tilfeller per 1000 personår
  • Kombinasjonsgruppen: 113 tilfeller per 1000 personår

Den beskyttende effekten av kombinasjonsbehandlingen sammenlignet med kjemoprevensjon alene var 62.8 prosent mot klinisk malaria, 70,5 prosent mot sykehusinnleggelse med alvorlig malaria og 72.9 prosent mot død av malaria. Tilsvarende tall for kombinasjonsbehandlingen versus vaksinen alene var henholdsvis 59.6 prosent, 70.6 prosent og 75.3 prosent.

Forfatterne konkluderer at vaksinen RTS,S/AS01E var like bra som kjemoprevensjon, men at kombinasjonen av disse intervensjonene medførte vesentlig lavere forekomst av ukomplisert malaria, alvorlig malaria og død av malaria enn med en av intervensjonene alene.

Kilder

Referanser

  1. Chandramohan D, Zongo I, Sagara I, et al. Seasonal Malaria Vaccination with or without Seasonal Malaria Chemoprevention published online ahead of print, 2021 Aug 25. N Engl J Med. 2021;10.1056/NEJMoa2026330. doi:10.1056/NEJMoa2026330 DOI