Nyhetsartikkel

Boosterdosen beskytter

Israel var det landet som først vaksinerte en vesentlig andel av befolkningen. Etter en markant forverring i sommer, startet man med boosterdose til de eldste. Foreløpige observasjoner tyder på god effekt.

Den raske utviklingen av vaksiner mot SARS-CoV-2 har vært en stor suksess for vitenskapen og menneskeheten. Vaksinene reduserer både smitten og sykdomsgraden ved covid-19. Israel var det landet som var først ute med å vaksinere en større del av befolkningen. Ved slutten av mars 2021 var mer enn halvparten av de voksne innbyggerne i landet fullvaksinert1. Insidens av covid-19 sank fra ca. 900 tilfeller per million per dag i midten av januar til færre enn 2 tilfeller per million per dag i juni. Nye varianter av viruset, særlig deltavarianten, førte imidlertid til en økning i antall smittede og alvorlig syke i juli og august 2. I slutten av august ble det påvist mer enn 10.000 PCR-bekreftede tilfeller per dag og mer enn 600 personer med alvorlig sykdom ble hospitalisert.

30. juli ble en tredje (booster) dose med BioNTech/Pfizer-vaksinen godkjent av helsemyndighetene i Israel og besluttet gitt til personer over 60 år. Tidligere studier har vist at denne vaksinen øker antistoffnøytraliseringen med en faktor på cirka 10, sammenlignet med nivået etter den andre dosen3.

I en artikkel i New England Journal of Medicine4 rapporterer forskerne om effekten av en tredje dose. I august måned var 1.137.804 personer 60 år eller eldre registrert som fullvaksinerte minst 5 måneder tidligere. I denne populasjonen så man på andelen med bekreftet covid-19 og andelen med alvorlig sykdom og sammenlignet de som hadde mottatt en booster injeksjon minst 12 dager tidligere med de som ikke hadde mottatt boosterdose.

Resultatene viste at minst 12 dager etter boosterdosen var andelen med bekreftet infeksjon lavere i boostergruppen enn i ikke-boostergruppen med en faktor på 11,3 (95% KI 10,4-12,3) og andelen med alvorlig sykdom var lavere med en faktor på 19,5 (95% KI 12,9-29,5). En annen analyse viste at andelen med bekreftet infeksjon minst 12 dager etter vaksineringen var lavere enn etter 4 til 6 dager med en faktor på 5,4 (95% KI 4,8-6,1).

Forfatterne konkluderer at i en befolkning av personer 60 år eller eldre som hadde fått to doser med BioNTech/Phizer-vaksinen minst 5 måneder tidligere, så var andelen med bekreftet covid-19 og alvorlig sykdom vesentlig lavere blant dem som mottok en tredje/booster dose av vaksinen.

Kilder

Referanser

  1. Ritchie H, Mathieu E, Rodés-Guirao L, et al. Coronavirus pandemic (COVID-19). Our World in Data. 2020 ourworldindata.org
  2. Goldberg Y, Mandel M, Bar-On YM, et al. Waning immunity of the BNT162b2 vaccine: a nationwide study from Israel. August 30, 2021. www.medrxiv.org
  3. Pfizer quarterly corporate performance — second quarter 2021. Pfizer, July 28, 2021. investors.pfizer.com
  4. Bar-On YM, Goldberg Y, Mandel M, et al. Protection of BNT162b2 Vaccine Booster against Covid-19 in Israel. N Engl J Med. 2021;385(15):1393-1400. doi:10.1056/NEJMoa2114255 DOI