Nyhetsartikkel

Boosterdosen - er den nyttig?

Foreløpig vet vi lite om hvor godt vaksinene beskytter mot omikron. En studie fra Israel gir håp om at en tredje vaksinedose også kan hjelpe mot omikron.

Omikron ble oppdaget 24. november og er i ferd med å overta dominansen blant de ulike variantene av SARS-CoV-2. Foreløpig er det mye vi ikke vet om omikron. Spesielt er vi alle opptatt av om vaksinen virker mot denne varianten. En ny, mer spesifikk vaksine mot omikron vil tidligst være tilgjengelig til våren. Men trenger vi en omikron vaksine? Hvor godt hjelper den nåværende vaksinen mot omikron? Det svaret må vi vente på. Men hvor nyttig er boosterdosen, den tredje dosen mot covid-19?

Peter Lin i Practice Update1 diskuterer dette i en nyhetsartikkel. Han peker på at dagens vaksiner ble utviklet mot den opprinnelige utgaven av SARS-CoV-2. De er verken delta eller omikron spesifikke, men utviklet ut fra piggproteinet på virusets overflate og har vist seg effektive mot alfa, beta, gamma og nå delta variantene. Hjelper boosterdosen mot delta, så hjelper den kanskje også mot omikron.

Israel er lengst fremme i verden når det gjelder vaksiner, også med å gi boosterdose til store deler av befolkningen. En studie fra Israel gir oss ny innsikt2. Studien består av to deler.

I den ene delen så forskerne på om den tredje dosen kunne redusere sykehusinnleggelser og død. Studiepopulasjonen bestod av 306.710 personer 40 år eller eldre. De sammenlignet pasienter som hadde fått to doser med de som hadde fått tre doser. Antall sykehusinnleggelser ble redusert med 93 prosent (231 vs 29 hendelser) blant de som hadde fått 3 doser. Alvorlig sykdom ble redusert med 92 prosent (157 vs 17 hendelser), og reduksjonen i andel døde var 81 prosent (44 vs 7 hendelser). Altså klare bevis for at en ikke-spesifikk variant vaksine gir god beskyttelse.

Men beskytter vaksinen mot å få viruset? Den andre delen av studien fra Israel så på resultatene fra PCR-tester blant personer som hadde fått 3 doser versus 2 doser. I løpet av studieperioden ble det utført 500.232 PCT-tester. 227.380 tester på pasienter med 2 doser og 272.852 tester på de med 3 doser. Blant de med 2 doser hadde 14.989 personer positive tester, det vil si 6,6 prosent. I gruppen med 3 doser var 4941 av testene positive, noe som er 1,8 prosent. Med andre ord, den tredje dosen bidro til at færre ble infiserte, noe som betyr at smittsomheten reduseres.

Begge delene av studien ble utført mens delta varianten dominerte og viser at en ikke-spesifikk vaksine hjelper, noe som gir håp om at det samme også gjelder for omikron.

Som Peter Lin påpeker, vaksinene produserer ikke bare ett antistoff mot piggproteinet. Kroppen vår lager flere antistoffer mot ulike deler av piggproteinet. Selv om omikron har mer enn 30 mutasjoner på piggproteinet, så er det mye som er det samme som det opprinnelige piggproteinet. Med hver vaksine vil immunsystemet vårt ha mulighet til å produsere antistoffer mot ulike deler av piggproteinet. Det kan forklare hvorfor en ikke-delta spesifikk vaksine hjelper så godt. En annen forklaring kan være boostereffekten på T-cellene våre. Også de styrkes i kampen mot viruset tross mutasjonene og kan gjøre jobben sin selv om piggproteinet ser litt annerledes ut fra den ene virus varianten til den neste.

Budskapet fra denne studien er ifølge Peter Lin1 at en ikke-variant spesifikk vaksine fortsatt kan være nyttig. Forhåpentligvis kan en tredje dose beskytte oss mot omikron og andre fremtidige varianter gjennom bredden av antistoffer som produseres, antistoffer som ikke bare angriper spesifikke deler av piggproteinet, men som har en videre angrepsflate. Det gjenstår å se. 

Kilder

Referanser

  1. Lin P. The Third Shot – Is it Useful? Practice Update. Published December 16, 2021. www.practiceupdate.com
  2. Patalon T, Gazit S, Pitzer VE, Prunas O, Warren JL, Weinberger DM. Odds of Testing Positive for SARS-CoV-2 Following Receipt of 3 vs 2 Doses of the BNT162b2 mRNA Vaccine. JAMA Intern Med. Published online November 30, 2021. doi:10.1001/jamainternmed.2021.7382 DOI