Nyhetsartikkel

Bør behandling med biologiske midler stanses under pandemien?

Biologiske legemidler har revolusjonert behandlingen av kroniske inflammatoriske sykdommer, men de gir en lett økning i infeksjonsrisikoen. Hva så med covid-19?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Biologiske midler har revolusjonert behandlingen av en rekke inflammatoriske sykdommer, men det er økt risiko for alvorlige infeksjoner. Foreløpig foreligger ingen sikre data som viser økt risiko for covid-19 sykdom blant pasienter som bruker biologiske medisiner, for eksempel ved psoriasis. Det finnes imidlertid data på infeksiøse komplikasjoner av biologiske legemidler fra før tiden med covid-19.

Sammenlignet med placebo har gruppen med TNF-alfa hemmere en økt infeksjonsrisiko på opptil 7 prosent med unntak av etanercept1. Ustekinumab var forbundet med en lav total risiko for infeksjoner, dog ikke luftveisinfeksjoner. IL-23 blokkere økte infeksjonsrisikoen med opptil 9 prosent, men de ga ikke konsistent høyere forekomst av luftveisinfeksjoner. IL-17 blokkere hadde en opptil 11 prosent økt risiko for infeksjoner, inkludert luftveisinfeksjoner med sekukinumab, men ikke for iksekizumab eller brodalumab.

I et leserbrev i tidsskriftet Journal of American Academic Dermatology kommenteres denne problemstillingen av eksperter2. De sier det er vanskelig å konkludere noe om risikoen for å utvikle koronavirus infeksjon blant pasienter som behandles med biologiske legemidler. Det finnes få tall, og forfatterne antyder at den generelt lett økte infeksjonsrisikoen med biologiske midler muligens kan innebære en underrapportering av luftveisinfeksjoner.

I leserbrevet skriver forfatterne at en eventuell stans i behandlingen av noen av de biologiske midlene kan føre til tap av respons når behandlingene reintroduseres, og at det kan medføre antistoffdannelse mot de biologiske midlene3-4. Forhold som også må tas med i vurderingen når en skal gi råd til pasientene.

Kilder

Referanser

  1. Gee K, Guzzo C, Che Mat NF, et al. The IL-12 Family of Cytokines in Infection, Inflammation and Autoimmune Disorders. Inflamm Allergy Drug Targets. 2009 Mar;8(1):40-52. doi:10.2174/187152809787582507 DOI
  2. Lebwohl M, Rivera-Oyola R, Murrell DF. Should biologics for psoriasis be interrupted in the era of COVID-19? J Am Acad Dermatol 2020; 82 (5): 1217-18. VOLUME 82, NUMBER 5 nhi.no
  3. Reich K, Ortonne J-P, Gottlieb AB, et al. Successful Treatment of Moderate to Severe Plaque Psoriasis With the PEGylated Fab' Certolizumab Pegol: Results of a Phase II Randomized, Placebo-Controlled Trial With a Re-Treatment Extension. Br J Dermatol. 2012 Jul;167(1):180-90 . doi:10.1111/j.1365-2133.2012.10941.x. DOI
  4. Blauvelt A, Papp KA, Sofen H, et al. Continuous Dosing Versus Interrupted Therapy With Ixekizumab: An Integrated Analysis of Two Phase 3 Trials in Psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017 Jun;31(6):1004-1013. doi:10.1111/jdv.14163 DOI