Nyhetsartikkel

Bør Helicobacter pylori eradikeres ved funksjonell dyspepsi?

Funksjonell dyspepsi er en kronisk tilstand som er vanskelig å behandle. Infeksjon med Helicobacter pylori kan bidra til tilstandens patofysiologi. Hjelper det å fjerne bakterien?

I 2006 publisert The Cochrane Library en metaanalyse som viste at eradikering, fjerning av bakterien, var gunstig. Siden da har det blitt utført tallrike randomiserte, kontrollerte studier (RCT). I en oppdatert systematisk oversikt og metaanalyse publisert i Gut1 undersøkte forfatterne effekten av eradikering både på helbredelse og bedring av funksjonell dyspepsi. Kontrollgruppene ble behandlet med antisekretoriske midler, prokinetiske medikamenter eller placebo.

Forfatterne fant 29 RCT'er som totalt inkluderte 6781 H. pylori-positive pasienter. Eradikeringsterapi ga bedre symptomkontroll (RR 0.91, 95% KI 0.88-0.94, NNT 14) og bedring i tilstanden (RR 0.84, 95% KI 0.78-0.91, NNT 9). Gunstige behandlingseffekter var større for de som fikk eradikert H. pylori.

Behandlingseffektene må likevel anses som beskjedne, siden bare 9 prosent (RR 0.91) ble kvitt symptomene og 16 prosent (RR 0.84) fikk mindre plager. De fleste studiene hadde en oppfølgingstid på 3 måneder, noe som ifølge en kommentar er for kort tid til å si om bedringen vedvarer2. Med andre ord, det er bare en liten andel av de med funksjonell dyspepsi som har nytte av å få fjernet H. pylori-bakterien.

Et dilemma med studier på funksjonell dyspepsi er at det sannsynligvis befinner seg en god del magesårs-pasienter blant dem med funksjonell dyspepsi, og at det er effekten av anti-Hp blant disse som gir den gunstige totaleffekten.

Et argument for likevel å forsøke eradikeringsterapi er den økende dokumentasjonen på at langvarig behandling med protonpumpehemmere (PPI) er skadelig3. En eradikeringskur som fjerner bakterien og fører til symptombedring, kan bidra til at færre behandles over lang tid med PPI.

Apropos eradikeringsregimer: Anbefalt trippelbehandling i Norge er kombinasjonen PPI + metronidazol + amoksicillin4. Klaritromycin er et alternativ til amoksicillin. I mange land advares det nå mot å bruke klaritromycin på grunn av resistensutvikling. I USA var helbredelsesraten med kurer som inneholdt klaritromycin, så lav som 18 prosent5, men på tross av denne kunnskapen så inneholdt 80 prosent av forskrevne kurer klaritromycin! I Norge mangler vi ferske tall på klaritromycin resistens, men de er antatt fortsatt å være lave6. Det tilrådes å være tilbakeholden med å forskrive klaritromycin.

Kilder

Referanser

  1. Ford AC, Tsipotis E, Yuan Y, Leontiadis GI, Moayyedi P. Efficacy of Helicobacter pylori eradication therapy for functional dyspepsia: updated systematic review and meta-analysis published online ahead of print, 2022 Jan 12. Gut. 2022;gutjnl-2021-326583. doi:10.1136/gutjnl-2021-326583 DOI
  2. Rakel D. Commentary: Does treating H pylori improve functional dyspepsia? PracticeUpdate. Published April 30, 2022. www.practiceupdate.com
  3. Helgadottir H, Bjornsson ES. Problems Associated with Deprescribing of Proton Pump Inhibitors. Int J Mol Sci. 2019;20(21):5469. Published 2019 Nov 2. doi:10.3390/ijms20215469 DOI
  4. Helsedirektoratet. Antibiotika i sykehus. Helicobacter pylori infeksjon. Sist faglig oppdatert: 01. mars 2022. www.helsedirektoratet.no
  5. Howden CW, Sheldon KL, Almenoff JS, Chey WD. Pitfalls of Physician-Directed Treatment of Helicobacter pylori: Results from Two Phase 3 Clinical Trials and Real-World Prescribing Data published online ahead of print, 2021 Dec 4. Dig Dis Sci. 2021;10.1007/s10620-021-07323-5. doi:10.1007/s10620-021-07323-5 DOI
  6. Heitmann K, Anker Jahnsen J. Helicobacter pylori og resistens mot klaritromycin. Publisert: 08.03.2017 relis.no