Nyhetsartikkel

Botulinum vs kirurgi ved sikling

Barn med hjerneskader, særlig cerebral parese, kan sjeneres av betydelig sikling. Når konservative tiltak er utilstrekkelige, kan mer invasive metoder være aktuelle.

Temaside om Korona

Sikling er et vanlig problem hos barn med hjerneskader, særlig cerebral parese, og påvirker livskvaliteten. Når konservative tiltak ikke er tilstrekkelige, brukes i noen tilfeller injeksjoner med botulinum nevrotoksin (BoNT). Også kirurgiske teknikker, som ligering av utførselsgangen til glandula submandibularis (2-DL) kan være et effekivt tiltak, men med økt risiko for bivirkninger.

I en studie ble 57 pasienter med uttalt sikling randomisert til BoNT-terapi eller kirurgi (2-DL)1. Minst 50 prosent mindre sikling ble oppnådd hos 63 prosent av de opererte mot 27 prosent blant de som fikk BoNT - en signifikant forskjell. Effekten av behandlingen avtok fra uke 8 i observasjonsperioden til uke 32 for begge behandlingene, noe forskerne ikke kan forklare. Det var flere bivirkninger med den kirurgiske prosedyren, hvorav tre blir beskrevet som alvorlige.

Oppsummert viste resultatene større effekt av den kirurgiske intervensjonen sammenlignet med botulinum behandlingen, men med økt risiko for komplikasjoner.

En innvending er at botulinum-injeksjoner i klinisk praksis tilbys på en mer variert måte enn slik det ble utført i denne studien, både med dosetilpasninger og fordeling av injeksjonene til andre spyttkjertler. Derfor kritiseres denne studien fordi den ikke tar høyde for denne praksisen.

Kilder

Referanser

  1. Bekkers S, Delsing CP, Kok SE, et al. Randomized controlled trial comparing botulinum vs surgery for drooling in neurodisabilities. Neurology, first published February 6, 2019 . doi:10.1212/WNL.0000000000007081 DOI