Nyhetsartikkel

Budesonid-inhalator mot covid-19?

Forskning tyder på at budesonid-inhalasjoner kan ha effekt mot mild-moderat covid-19 hos voksne

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det er nærliggende å mistenke at pasienter med astma eller kols er mer utsatt for komplikasjoner ved covid-19. Men når forskerne bak Lancet-artikkelen om STOIC-studien undersøkte rapporter om innlagte pasienter i en tidlig fase at pandemien, la de merke til at pasienter med kroniske lungesykdommer faktisk var underrepresentert. Noe som mange av pasientene hadde til felles, var at de brukte inhalerte glukokortikoider. Dette førte til at forfatterne laget hypotesen om at inhalerte glukokortikoider kunne ha en beskyttende effekt mot covid-19.

Når større datamengder ble analysert senere i pandemien, ble det klart at kols ikke er en risikofaktor for infeksjon med SARS-CoV-2. Men en pasient med kols som blir syk med covid-19, har økt risiko for innleggelse og komplikasjoner1.    

STOIC er en fase-2 klinisk studie, en RCT med 146 voksne deltakere der tidlig oppstart av inhalasjoner med budesonid ble sammenliknet med standardbehandling2. Noen dager etter publikasjon av studien ble det også publisert foreløpige resultater av den større "Principle"-studien3, som peker i samme retning. Deltakerne i begge studier er rekruttert fra Storbritannia. 

Intervensjonen som er undersøkt i STOIC er budesonid-pulverinhalator (turbohaler, 400 mcg 2 x 2), som ble startet innen én uke etter debut av symptomer og gitt inntil subjektiv tilfriskning. Pasientene ble rekruttert i primærhelsetjenesten, alder 19-79 år, 0-2 komorbide tilstander (f.eks. hypertensjon, astma eller hjerte-kar sykdom), og de fleste (93%) var av kaukasoid opprinnelse. Pasienter som hadde brukt systemiske eller inhalerte glukokortikoider innen 1 uke før rekruttering, ble ekskludert fra studien.   

Resultater: Antall pasienter som måtte behandles med budesonid-inhalasjoner for å unngå ett tilfelle av akuttbehandling/innleggelse var 8 (NNT).  Den relative risikoreduksjonen var på 91%. Selvrapportert klinisk tilfriskning var én dag tidligere i behandlingsarmen enn i kontrollgruppen (median 7 vs. 8 dager). Færre i behandlingsgruppen hadde feber enn i kontrollgruppen. 

Foreløpig analyse av "Principle"-studien (pasienter > 50 år, hjemmebehandling, Storbritannia) med 961 pasienter i behandlingsarmen (budesonid 800 mcg x 2) og 1819 pasienter i kontrollgruppen med standardbehandling, peker i samme retning:
Selvrapportert klinisk tilfriskning var gjennomsnittlig tre dager tidligere i behandlingsarmen enn i kontrollgruppen3.  

Inhalerte glukokortikoider inngår i skrivende stund ikke som behandlingsalternativ mot covid-19 hos pasienter uten astma i nasjonale eller internasjonale retningslinjer4-6. Selv om funnene over er lovende, må fase-2 studier tas med forbehold. Vi får håpe at det blir gjennomført større placebokontrollerte RCTer som kan bekrefte resultatene. 

Kilder

Referanser

  1. Gao YD, Ding M, Dong X, et al. Risk factors for severe and critically ill COVID-19 patients: A review. Allergy. 2021 Feb;76(2):428-455. Epub 2020 Dec 4. PMID: 33185910 PubMed
  2. Ramakrishnan S, Nicolau DV, Langford B, et al. Inhaled budesonide in the treatment of early COVID-19 (STOIC): a phase 2, open-label, randomised controlled trial. Lancet 2021. PMID: 33844996 PubMed
  3. BMJ News. BMJ 2021;373:n957. (Published 12 April 2021) doi.org
  4. COVID-19 rapid guideline: managing COVID-19NICE guideline NG191Published date: 23 March 2021 Last updated: 08 April 2021
  5. COVID-19 Treatment Guidelines Panel. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Treatment Guidelines. National Institutes ofHealth. Available at https://www.covid19treatmentguidelines.nih.gov/. Accessed 15 april 2021
  6. Norsk forening for infeksjonsmedisin. Antivirale og immunmodulerende midler ved COVID-19. Oversikt over aktuelle behandlingsmuligheter for pasienter innlagt ved norske sykehus, V9.0, 25.03.2021. www.legeforeningen.no