Nyhetsartikkel

Cannabinoider i behandlingen av mental helse

Har medisinske cannabinoider noen plass i den medisinske behandlingen av mentale sykdommer? Den mest omfattende analysen av dette er publisert i Lancet Psychiatry.

Temaside om Korona

Har medisinske cannabinoider noen plass i den medisinske behandlingen av mentale sykdommer? Det var spørsmålet forskerne stilte seg i denne systematiske oversikten og meta-analysen1.

Alle studier som undersøkte enhver type og formulering av medisinsk cannabinoid til voksne 18 år eller eldre i behandlingen av depresjon, angst, ADHD, Tourette syndrom, posttraumatisk stressforstyrrelse eller psykose var aktuelle for inklusjon. Det primære utfallsmålet var remisjon av og endringer i symptomer ved disse mentale tilstandene. Sikkerheten til de medisinske cannabinoidene ble også undersøkt.

83 studier ble inkludert i analysen, 40 av dem var randomiserte, kontrollerte studier (n=3067). Studiene fordelte seg slik på de ulike tilstandene:

  • Depresjon, 42 studier, herav 23 RCTs (n=2551).
  • Angst, 31 studier, herav 17 RCTs (n=605).
  • Tourette syndrom, 8 studier, herav 2 RCTs (n=36).
  • ADHD, 3 studier, herav 1 RCT (n=30).
  • PTSD, 12 studier, herav 1 RCT (n=10).
  • Psykose, 11 studier, herav 6 RCTs (n=281).

Resultatene viste følgende effekter av farmasøytisk tetrahydrocannabinol (THC) med eller uten cannabidiol (CBD):

  • Angstsymptomene til pasienter med andre medisinske tilstander - i hovedsak kroniske smerter og multippel sklerose - viste en liten bedring, men kvaliteten på studiene var meget lav.
  • Negative symptomer ved psykose ble forverret i en liten studie.
  • For de andre medisinske tilstandene påvirket ikke behandlingen med cannabinoider tilstanden, men antallet som opplevde bivirkninger var klart høyere (OR 1.99, 95% KI 1.20-3.29).

Forfatterne konkluderer at det er sparsom dokumentasjon på at cannabinoider bedrer depressive tilstander og symptomer, angstlidelser, ADHD, Tourette syndrom, PTSD eller psykose. Det er lav kvalitets dokumentasjon på at farmasøytisk THC med eller uten CBD fører til en liten bedring i angstsymptomer blant individer med andre medisinske tilstander. Flere studier med bedre kvalitet behøves for å avklare effekten av cannabinoider i behandlingen av mentale tilstander.

 

Kilder

Referanser

  1. Black N, Stockings E, Campbell G, et al. Cannabinoids for the treatment of mental disorders and symptoms of mental disorders: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Psychiatry. Published:October 28, 2019. doi:10.1016/S2215-0366(19)30401-8 DOI