Nyhetsartikkel

Cannabis og cannabinoider i behandlingen av kroniske ikke-kreft smertetilstander

Effekten av cannabinoider ved kroniske smertetilstander som ikke skyldes kreft, er et diskusjonstema. Resultatene fra den mest omfattende metaanalysen om dette temaet foreligger nå.

Temaside om Korona

I en systematisk oversiktsartikkel og metaanalyse har forskerne gransket bevisene for effekten av cannabinoider ved kroniske smertetilstander som ikke skyldes kreft1.

Totalt 91 studier ble inkludert i analysene (n = 9958 individer), 47 randomiserte kontrollerte studier og 57 observasjonsstudier. 48 studier av nevropatiske smerter, 7 av fibromyalgi, 1 av leddgikt og 48 av forskjellige andre smertetilstander. Kvaliteten på studiene ble vurdert å være fra moderat til svært lav.

Gjennomsnittlig smerteintensitet, 30% og 50% smertelindring, emosjonell og fysisk funksjonsnivå, antall drop-outs og bivirkninger var effektmålene og ble registrert.

Resultatene viste at number needed to treat (NNT) for å oppnå gunstig effekt, var 24 for å oppnå 30% smertelindring eller mer. Number needed to treat to harm (NNTH) var 6. Det var ingen påvirkning av fysisk eller emosjonell funksjonsevne.

Forskerne konkluderer at bevis for nytten av cannabinoider ved kroniske smertetilstander som ikke skyldes kreft, er begrenset. Effektmålene viser at NNT er høy, mens NNTH er lav. Det synes usannsynlig at cannabinoider er særlig effektive medisiner ved slike tilstander.

Kilder

Referanser

  1. Stockings E, Campbell G, Hall WD, et al. Cannabis and cannabinoids for the treatment of people with chronic noncancer pain conditions: a systematic review and meta-analysis of controlled and observational studies. PAIN: October 2018; 159 (10): 1932–54. doi:10.1097/j.pain.0000000000001293 DOI