Nyhetsartikkel

Cellulær forsterkning av fremre korsbåndskirurgi

Det oppnås gode resultater med fremre korsbåndskirurgi, men det forskes på å forbedre resultatene ved å kombinere inngrepet med cellulære teknikker som forsterker implantasjonen.

Skader som involverer fremre korsbånd er blant de vanligste idrettsskadene. Tradisjonelt har kirurgisk inngrep i form av rekonstruksjon av fremre korsbånd (ACLR) blitt anbefalt for de som får en fremre korsbåndsruptur og ønsker å forbli aktive og gjenoppta idretten1. Rekonstruksjon av fremre korsbånd er i dag gullstandarden for behandling. Mens tidligere litteratur rapporterte om høy gjenopptakelse av idrettsaktiviteten (70-90 prosent)2-3, har resultatene fra nyere studier med lengre oppfølging antydet at rekonstruksjon av fremre korsbånd kanskje ikke er så vellykket som vi en gang trodde (10-15 prosent behøver revisjon)4: færre idrettsutøvere er i stand til å vende tilbake til idretten på nivået før skaden, og mange utvikler slitasjegikt i kneet i relativt ung alder5

Ulike prinsipper for vevsforsterkende teknikker, bioengineering, med tilførsel av celler, vekstfaktorer, mekaniske stimuli i kombinasjon med kirurgi har blitt stadig mer utforsket i håp om å kunne forbedre resultatene etter kirurgisk behandling av fremre korsbåndskader6

Den cellulære responsen etter kirurgisk behandling varierer avhengig av prosedyren som benyttes. Vellykket helbredelse etter ligamentreparasjon krever tilstedeværelse av celler på reparasjonsstedet som har evnen til å formere seg i tilstrekkelig antall og forsterke den ekstracellulære matriksen som gir ligamentet dets biomekaniske egenskaper. Tilheling etter ACLR er avhengig av både graft-remodellering og bløtvevstransplantasjoner for å styrke overgangen mellom den transplanterte senen og beinvevet7.

I en systematisk oversikt presentert i Arthroscopy8 var formålet å oppsummere hvor vi står i dag når det gjelder bruk av cellulær forsterkning ved fremre korsbåndskirurgi (ACL), inkludert stamcelleteknikker. Oppsummeringen bygger på fire studier, hvorav to randomiserte, kontrollerte studier.

De cellulære terapiene i studiene varierte og inkluderte konsentrert benmargsaspirat, kollagenase/sentrifugebehandlet fett og margstimulering kombinert med blodplaterikt plasma, samt celler dyrket fra allograft benmargsaspirat.

Resultatene fra studiene med konsentrert benmargsaspirat og fettvev støttet ikke bruken. Margstimuleringsteknikken kombinert med reparasjon ga imidlertid lovende kliniske resultater. Bruken av allograft-dyrkede celler forbedret pasientrapporterte resultater og postoperative radiologiske funn.

Forfatternes konklusjon er likevel at forsterkning av ACL-kirurgi med cellulær terapi ikke støttes av kliniske bevis på dette tidspunktet.

Kilder

Referanser

  1. Willadsen, EM, Zahn, AB, Durall, CJ. What is the most effective training approach for preventing noncontact ACL injuries in high school-aged female athletes? J Sport Rehabil 2019; 28: 94–98. DOI: 10.1123/jsr.2017-0055 DOI
  2. Bach, BR ACL reconstruction: revisited, revised, reviewed. J Knee Surg 2004; 17(3): 125–126. DOI: 10.1055/s-0030-1248209 DOI
  3. Carson, EW, Anisko, EM, Restrepo, C, et al. Revision anterior cruciate ligament reconstruction: etiology of failures and clinical results. J Knee Surg 2004; 17(3): 127–132. DOI: 10.1055/s-0030-1248210 DOI
  4. Samitier, G, Marcano, AI, Alentorn-Geli, E, et al. Failure of anterior cruciate ligament reconstruction. Arch Bone Jt Surg 2015; 3: 220–240. PMID: 26550585 PubMed
  5. Van Yperen, DT, Reijman, M, Van Es, EM, et al. Twenty-year follow-up study comparing operative versus nonoperative treatment of anterior cruciate ligament ruptures in high-level athletes. Am J Sports Med 2018; 46: 1129–1136. DOI: 10.1177/0363546517751683 DOI
  6. Looney AM, Leider JD, Horn AR, Bodendorfer BM. Bioaugmentation in the surgical treatment of anterior cruciate ligament injuries: A review of current concepts and emerging techniques. SAGE Open Med. 2020;8:2050312120921057. Published 2020 May 12. doi:10.1177/2050312120921057 DOI
  7. Rodríguez-Merchán EC. Anterior Cruciate Ligament Reconstruction: Is Biological Augmentation Beneficial?. Int J Mol Sci. 2021;22(22):12566. Published 2021 Nov 22. doi:10.3390/ijms222212566 DOI
  8. Baird JPE, Anz A, Andrews J, et al. Cellular Augmentation of Anterior Cruciate Ligament Surgery Is Not Currently Evidence Based: A Systematic Review of Clinical Studies published online ahead of print, 2021 Dec 15. Arthroscopy. 2021;S0749-8063(21)01102-6. doi:10.1016/j.arthro.2021.11.056 DOI