Nyhetsartikkel

Cochrane-organisasjonen sliter med økonomien

Tidsskriftet Nature melder at Cochrane-organisasjonen har alvorlige økonomiske problemer, noe som kan påvirke produksjonen av systematiske oversikter.

The Cochrane Collaboration ble lansert i Oxford i England i 19931. Initiativtaker var lege og forsker Iain Chalmers.

På den tiden hadde avgjørelser i vestlig medisin en tendens til å være basert på subjektive oppfatninger, spesielt synspunktene til den fremste legeautoriteten i et medisinsk fagmiljø. Chalmers og hans meningsfeller hadde den da radikale ideen om at medisinsk praksis skulle være basert på systematiske gjennomganger av strenge forskningsbevis - spesielt i form av randomiserte kontrollerte studier - som viser om en behandling er effektiv. Gruppen ble oppkalt etter lege og epidemiolog Archie Cochrane, som hadde vært en forkjemper for randomiserte studier i tidligere tiår.

Gruppen startet som en grasrotorganisasjon med en desentralisert struktur drevet av entusiastiske akademikere som jobbet gratis, og Cochrane-organisasjonen ble sentral i fremveksten av evidensbasert medisin. Den etablerte en serie for det meste autonome review-grupper rundt om i verden, som var ansvarlig for å produsere systematiske oversikter på områder som hjerneslag, bevegelsesforstyrrelser og infeksjonssykdommer.

For å lage en Cochrane-rapport følger forskere standardiserte metoder for å finne og analysere alle strenge bevis på et spørsmål, for eksempel om en terapi hjelper eller skader. Systematiske oversikter bygger på mange studier med felles inklusjons- og eksklusjonskriterier og er verdsatt for deres evne til å trekke konklusjoner ved å slå sammen resultatene og gjøre en metaanalyse - en analyse som viser resultatet fra summen av alle enkeltstudiene. Cochrane-organisasjonen utviklet et renomé for spesielt strenge metoder og vurderinger og har hatt en vesentlig betydning for å fremme kunnskapsbasert medisin.

Storbritannias National Health Service (NHS) var en av de tidlige økonomiske bidragsyterne. Senere ble dette kanalisert gjennom the UK National Institute for Health and Care Research (NIHR). I 2021 bekreftet NIHR at det ville stoppe finansieringen alle reviewer-gruppene i Storbritannia. I mars 2023 ble 19 av 52 grupper som produserer Cochranes systematiske oversikter, lagt ned. Og i juli i år varslet Cochrane UK i Oxford, der Cochrane Collaboration ble grunnlagt, at de vil stenge ned i mars 2024.

Dette er illevarslende. Det kan bety at Cochrane ikke vil være i stand til å vedlikeholde og oppdatere sine oversikter, noe som vil påvirke ulike lands kliniske retningslinjer - også i Norge.

Cochrane-organisasjonen har per nå 11.000 medlemmer som er involvert i å syntetisere og formidle dokumentasjon fra forskning til hele verden. Organisasjonen har publisert mer enn 16.000 rapporter og har vært sentral i å stimulere også andre miljøer til produksjon av systematiske oversikter. Således viste en studie fra 2021 at det ble publisert mer enn 80 systematiske oversikter daglig i 2019, og bare 7 prosent av disse var Cochrane reviews2.

Cochrane er inne i en periode med reorganisering, blant annet for å sikre en mer konsistent prosess i arbeidet med oversiktene. Slik ting ser ut nå, vil nok betydningen av Cochrane-rapporter avta. På den annen siden har organisasjonen bidratt til å øke omfanget av og til å løfte nivået av alle de systematiske oversikter som andre fagmiljøer også produserer.

Kilder

Referanser

  1. Pearson H. Medical-evidence giant Cochrane battles funding cuts and closures. Nature News. Published 01 September 2023. www.nature.com
  2. Hoffmann F, Allers K, Rombey T, et al. Nearly 80 systematic reviews were published each day: Observational study on trends in epidemiology and reporting over the years 2000-2019. J Clin Epidemiol. 2021;138:1-11. doi:10.1016/j.jclinepi.2021.05.022 DOI