Nyhetsartikkel

Hvordan kan jeg beskytte mitt barn fra å få cøliaki?

Når bør gluten introduseres i kosten til nyfødte barn med høy risiko for å utvikle cøliaki? To studier har nylig gransket dette.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Basert på en leder i N Engl J Med1

Dette spørsmålet stilles ofte av foreldre når et familiemedlem har fått denne sykdommen. Frem til nå har mange leger anbefalt å gi en liten mengde gluten i kosten til barn i alderen 4 til 6 måneder, fortrinnsvis mens de enda ammer. Dette rådet ble basert på en svensk studie, der en sterk økning i forekomsten av sykdommen blant spedbarn ble tillagt tidlig introduksjon av gluten2, samt amerikanske data som indikerte at introduksjon av gluten ved 4 til 6 måneder kunne redusere risikoen for cøliaki3.

To nye studier

To nye studier om dette temaet ble publisert i New England Journal of Medicine i begynnelsen av oktober 2014. Studiene har gransket risikoen for å få cøliaki blant barn som i utgangspunktet hadde høy risiko for å få cøliaki fordi foreldre eller søsken hadde cøliaki. Disse barna ble randomisert (tilfeldig fordelt) til å få gluten ved 4 til 6 måneders alder4 eller etter 6 til 12 måneder5.

Selv om disse studiene hadde det samme målet, så var de forskjellige og ga utfyllende informasjon. Hovedfunnene fra begge studiene er det samme. For det første, tidspunktet for introduksjon av gluten til høyrisiko barn synes ikke å påvirke utviklingen av cøliaki i barneårene. For det andre, det finnes ikke noe bevis for at varigheten av amming eller å fortsette med amming når gluten introduseres, påvirker risikoen for cøliaki senere i livet. Og sluttligen, den eneste identifiserte risikofaktoren for å få cøliaki senere i livet er HLA-genotypen. Selv om det er en manglende sammenheng mellom tidspunktet for introduksjon av gluten, varigheten av amming og diagnostisert cøliaki senere i livet har vært rapportert tidligere, så viser de aktuelle studiene at denne sammenhengen også mangler for cøliaki oppdaget ved screening og autoimmunitet ved cøliaki.

Neste side