Nyhetsartikkel

Hvordan kan jeg beskytte mitt barn fra å få cøliaki?

Når bør gluten introduseres i kosten til nyfødte barn med høy risiko for å utvikle cøliaki? To studier har nylig gransket dette.

Temaside om Korona
Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Basert på en leder i N Engl J Med1

Dette spørsmålet stilles ofte av foreldre når et familiemedlem har fått denne sykdommen. Frem til nå har mange leger anbefalt å gi en liten mengde gluten i kosten til barn i alderen 4 til 6 måneder, fortrinnsvis mens de enda ammer. Dette rådet ble basert på en svensk studie, der en sterk økning i forekomsten av sykdommen blant spedbarn ble tillagt tidlig introduksjon av gluten2, samt amerikanske data som indikerte at introduksjon av gluten ved 4 til 6 måneder kunne redusere risikoen for cøliaki3.

To nye studier

To nye studier om dette temaet ble publisert i New England Journal of Medicine i begynnelsen av oktober 2014. Studiene har gransket risikoen for å få cøliaki blant barn som i utgangspunktet hadde høy risiko for å få cøliaki fordi foreldre eller søsken hadde cøliaki. Disse barna ble randomisert (tilfeldig fordelt) til å få gluten ved 4 til 6 måneders alder4 eller etter 6 til 12 måneder5.

Selv om disse studiene hadde det samme målet, så var de forskjellige og ga utfyllende informasjon. Hovedfunnene fra begge studiene er det samme. For det første, tidspunktet for introduksjon av gluten til høyrisiko barn synes ikke å påvirke utviklingen av cøliaki i barneårene. For det andre, det finnes ikke noe bevis for at varigheten av amming eller å fortsette med amming når gluten introduseres, påvirker risikoen for cøliaki senere i livet. Og sluttligen, den eneste identifiserte risikofaktoren for å få cøliaki senere i livet er HLA-genotypen. Selv om det er en manglende sammenheng mellom tidspunktet for introduksjon av gluten, varigheten av amming og diagnostisert cøliaki senere i livet har vært rapportert tidligere, så viser de aktuelle studiene at denne sammenhengen også mangler for cøliaki oppdaget ved screening og autoimmunitet ved cøliaki.

Nye anbefalinger

Fra nå av vil det være vanskelig å fortsette å anbefale introduksjon av gluten spesifikt for aldersgruppen 4 til 6 måneder, siden Vriezingas studie ikke fant at eksponering for gluten i denne alderen reduserte risikoen for cøliaki, og Lionetti et al fant en forsinket utvikling av cøliaki hos barn som først ble eksponert for gluten omkring 12 måneders alder.

Forskerne fant heller ikke bevis for at amming, varigheten av amming eller introduksjonen av gluten under ammeperioden påvirket senere utvikling av sykdommen. Amming synes således ikke å beskytte mot cøliaki i barneårene.

De nye funnene tilsier at det kan være tilrådelig å vente med introduksjon av gluten i kosten til høyrisiko barn til etter 12 måneder. Det minsker risiko for å utvikle cøliaki i småbarnsalderen, noe som kan være viktig for barnet i den mest kritiske utviklingsperioden. Dette På påvirker ikke risikoen for å få cøliaki etter 5 års alder.

Å klargjøre HLA-DQ2 og HLA-DQ8 status til et spedbarn som er i risiko for å få cøliaki, kan være viktig fordi denne status bestemmer om det finnes en slik risiko6.

Hvorfor øker insidensen av cøliaki?

Antall nye tilfeller med cøliaki øker selv om andelen med HLA-risikogener er konstant (ca. 25% av befolkningen) og gluteninnholdet i hvete heller ikke er endret. Andre miljøfaktorer må bidra til at cøliaki oppstår hos 1% av befolkningen, en 4- til 5-dobling over de siste 50 årene7. Jakten på slike mulige sykdomutløsende faktorer pågår.

Kilder

Referanser

  1. Ludvigsson JF, Green PHR. The missing environmental factor in celiac disease. N Engl J Med 2014. doi:10.1056/NEJMe1408011 DOI
  2. Ivarsson A, Persson LA, Nystrom L, et al. Epidemic of coeliac disease in Swedish children. Acta Paediatr 2000;89:165-171.
  3. Norris JM, Barriga K, Hoffenberg EJ, et al. Risk of celiac disease autoimmunity and timing of gluten introduction in the diet of infants at increased risk of disease. JAMA 2005;293:2343-2351. Journal of the American Medical Association
  4. Vriezinga SL, Auricchio R, Bravi E, et al. Randomized feeding intervention in infants at high risk for celiac disease. N Engl J Med 2014;371:1304-1315. New England Journal of Medicine
  5. Lionetti E, Castellaneta S, Francavilla R, et al. Introduction of gluten, HLA status, and the risk of celiac disease in children. N Engl J Med 2014;371:1295-1303. New England Journal of Medicine
  6. Ludvigsson JF, Bai JC, Biagi F, et al. Diagnosis and management of adult coeliac disease: guidelines from the British Society of Gastroenterology. Gut 2014;63:1210-1228. Gut
  7. Rubio-Tapia A, Kyle RA, Kaplan EL, et al. Increased prevalence and mortality in undiagnosed celiac disease. Gastroenterology 2009;137:88-93 Gastroenterology
  8. The Missing Environmental Factor in Celiac Disease Jonas F. Ludvigsson, M.D., Ph.D., and Peter H.R. Green, M.D. N Engl J Med 2014; 371:1341-1343October 2, 2014.