Nyhetsartikkel

Cøliaki er ikke hva det en gang var

Etter at diagnostikken av cøliaki er blitt enklere, ser man at sykdommen har en mye mer variert symptomatologi enn hva man tidligere har vært klar over.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Bakgrunn

Cøliaki er en mangeartet, utfordrende tilstand karakterisert ved svært sprikende kliniske trekk. I denne studien fra Italia var målet å definere kliniske, serologiske og histopatologiske funn fra en stor kohort med pasienter med cøliaki som var diagnostisert ved ett utredningssenter1.

Materiale og metode

Fra januar 1998 til desember 2012 ble 770 pasienter - 599 kvinner, medianalder 36 år, alder 18-78 år - diagnostisert med cøliaki. De kliniske fenotypene ble klassifisert som:

  1. Klassisk - malabsorpsjon syndrom
  2. Ikke-klassisk - ekstraintestinale og/eller gastrointestinale symptomer andre enn diaré
  3. Subklinisk

Serologi, duodenal histologi, komorbide tilstander, respons på glutenfri kost og komplikasjoner ble vurdert.

Resultater

Sykdommen var symptomatisk hos 610 pasienter (79%) da diagnosen ble stilt, mens 160 hadde en subklinisk fenotype. I den symptomatiske gruppen var den ikke-klassiske typen klart hyppigere enn den klassiske (66% vs 34%). Diaré forekom hos 27%, mens andre gastrointestinale manifestasjoner var oppblåsthet (20%), aftøs stomatitt (18%), vekslende avføring (løs/treg) (15%), forstoppelse (13%) og gastroøsofageal refluks (12%). Ekstraintestinale manifestasjoner var osteopeni/osteoporose (52%), anemi (34%), kryptogen hypertransaminasemi (29%) og gjentatte aborter (12%). Positiv test på IgA-antistoffer på transglutaminase ble påvist hos 97%, villøs atrofi hos 87%, mens 13% hadde mindre lesjoner konsistent med potensiell cøliakisykdom. En høy andel av pasientene hadde autoimmune forstyrrelser, som autoimmun tyreoiditt (26%), dermatitis herpetiformis (4%) og type 1-diabetes (3%). Komplisert cøliakisykdom var sjelden.

Konklusjoner

Denne studien demonstrerer at den kliniske profilen til cøliaki har endret seg over de senere årene med en økende forekomst av ikke-klassiske og subkliniske fenotyper. Denne endringen synes å ha foregått helt siden 70-tallet samtidig som også prevalensen av sykdommen har økt markant. Det betyr at leger må vurdere muligheten for cøliaki også når andre symptomer enn de klassiske foreligger.

Kilder

Referanser

  1. Volta U, Caio G, Stanghellini V, De Giorgio R. The changing clinical profile of celiac disease: a 15-year experience (1998-2012) in an Italian referral center. BMC Gastroenterology 2014, 14:194 . doi:10.1186/s12876-014-0194-x DOI