Nyhetsartikkel

Covid-19 har forverret kampen mot tuberkulose

WHO har som mål å redusere antall nye tilfeller av TB med 80 prosent og antall døde med 90 prosent innen 2030 sammenlignet med 2015-data. Covid-19 pandemien påvirker denne målsetningen.

I en nyhetsmelding fra Verdens helseorganisasjon (WHO) dokumenteres hvordan covid-19 pandemien har påvirket kampen mot tuberkulose i verden1.

Anslagsvis 10,6 millioner mennesker ble syke av tuberkulose (TB) i 2021, en økning på 4,5 prosent fra 2020, og 1,6 millioner mennesker døde av tuberkulose2. Insidensen av legemiddelresistent tuberkulose økte også med 3 prosent mellom 2020 og 2021, med 450 000 nye tilfeller av rifampicin-resistent tuberkulose i 2021. Dette er første gang på mange år at det rapporteres en økning i antall personer som blir syke av tuberkulose og medikamentresistent tuberkulose.

TB-tjenester ble blant mange andre forstyrret av covid-19 pandemien i 2021, men dens innvirkning på verdens TB-situasjon har vært spesielt alvorlig. Pågående konflikter i Øst-Europa, Afrika og Midtøsten har ytterligere forverret situasjonen for sårbare befolkninger.

Mange mennesker med TB har ikke blitt diagnostisert og behandlet under pandemien. Antall nye tilfeller med TB falt fra 7.1 millioner i 2019 til 5.8 millioner i 2020 og 6.4 millioner i 2021. Nedgangen i rapporterte tilfeller betyr at antallet mennesker med udiagnostisert og ubehandlet TB har vokst, noe som øker antallet som dør av TB, øker spredningen av TB og vil over tid øke antallet som får TB.

Også bevilgningene til kampen mot TB har gått ned under pandemien. Ifølge WHO er det nå viktig å få kampen mot TB "back-on-track".

En studie publisert i The Lancet Global Health3 viser også hvordan pandemien har skadet den globale håndteringen av TB blant barn, særlig de yngste barna. Selv om barn stort sett har hatt færre alvorlige helsekonsekvenser av covid-19 enn voksne, har de blitt uforholdsmessig påvirket av effektene av pandemien når det gjelder tuberkuloseomsorgen. Når land nå gjenoppbygger helsesystemer etter covid-19-pandemien, er det ifølge forfatterne avgjørende at barnetuberkulosetjenester plasseres sentralt innenfor nasjonale strategiske planer.

Kilder

Referanser

  1. Lindmeier C. Tuberculosis deaths and disease increase during the COVID-19 pandemic. World Health Organization. Published 27 October 2022. www.who.int
  2. World Health Organization. Global Tuberculosis Report 2022. Published 27 October 2022. www.who.int
  3. Ranasinghe L, Achar J, Gröschel MI, et al. Global impact of COVID-19 on childhood tuberculosis: an analysis of notification data. The Lancet Global Health. Published December 2022. Doi: 10.1016/S2214-109X(22)00414-4 DOI