Nyhetsartikkel

Covid-19 - hold avstand fortsatt viktigst!

Forskere finner at avstandstiltakene isolasjon, karantene, avstands-tiltak på jobb og skolestengning har stor effekt.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

I en artikkel i Lancet Infectious Diseases har forskere fra Singapore regnet på effekten av ulike lokale tiltak for å bremse eller stanse utbredelsen av covid-19-epidemien1.

I første fase av en lokal epidemi, når alle tilfellene kan spores tilbake til kjente sykdomstilfeller, er det isolasjon og smittesporing som kan stanse epidemien. Når det registreres nye smittede som ikke kan spores tilbake til kjente tilfeller, er epidemien over i en annen fase som krever mer omfattende tiltak.

Forskerne gjorde tilpasninger av en modell som brukes for spredning av influensa, og la inn informasjon som var tilgjengelig fra utbruddet av Covid-19 i Wuhan. De tok utgangspunkt i en situasjon hvor det var registrert 100 lokalt smitta tilfeller, og beregnet antallet som ville være smittet 80 dager senere. De antok at 7,5% av alle infeksjonene forløp uten symptomer, og de regnet på eksempler hvor hver smittet i gjennomsnitt førte smitten videre til henholdsvis 1,5, 2 eller 2,5 personer (det såkalte R-tallet).

De beregnet også effekten på spredningen av fire ulike «avstandstiltak»: (1) Isolering av de smittede og syke, (2) karantene i hjemmet for familiemedlemmer eller kontakter til den syke, (3) tiltak for å holde god avstand på arbeidsplasser og (4) stengning av skoler.

Dersom man ikke iverksatte noen tiltak, viste simuleringen følgende tall for antall smittede i Singapore, 80 dager etter at man passerte grensen med 100 lokalt smittede personer:

  • Med smittetall 1,5: 279 000 personer, svarende til 7,4% av befolkningen
  • Med smittetall 2,0: 727 000 personer, svarende til 19,3% av befolkningen
  • Med smittetall 2,5: 1 207 000 personer, svarende til 32% av befolkningen

Med alle fire avstandstiltakene: isolasjon, karantene, økte avstander på jobb og stengning av skoler, ble beregnet antall smittede redusert med 99,3% ved laveste grad av smittsomhet (R 1,5) - det vil si ca. 2000 tilfeller i stedet for 279 000 tilfeller. Med økende smittsomhet, det vil si økende R-tall, var effektene av de fire tiltakene en reduksjon på 93% ved R 2,0 og 78,2% ved R 2,5.

Forfatterne konkluderer at de sterkt anbefaler kombinasjonen av isolasjon, karantene, avstandstiltak på jobb og skolestengning dersom det i deres lokalsamfunn identifiseres lokal spredning uten kjent smittekilde. De understreker også det faktum at dersom andelen av friske smittebærere er høyere enn 7,5%, vil alle tallene selvsagt øke betydelig.

 

Kilder

Referanser

  1. Koo JR, Cook AR, Park M, et al. interventions to mitigate early spread of SARS-CoV-2 in Singapore: a modelling study. Lancet Infect Dis 2020. Doi: 10.1016/S1473-3099(20)30162-6 DOI