Nyhetsartikkel

Covid-19 - hvor mange har asymptomatisk infeksjon?

Covid-19 har høy smittsomhet. Dilemmaet er at en betydelig andel av de som er infiserte, er uten symptomer. Hvor høy andel utgjør de asymptomatiske tilfellene?

Vi nærmer oss nå 300 millioner tilfeller av bekreftede tilfeller av covid-19 på verdensbasis og 5,5 millioner døde1. Sykdomsforløpet spenner fra asymptomatiske tilfeller til milde respiratoriske infeksjoner til pneumoni til akutt respiratorisk distress syndrom2. Asymptomatiske tilfeller er personer som på testtidspunktet ikke har utviklet symptomer enda, men som får det senere i forløpet (presymptomatisk infeksjon), og de som er infiserte og som aldri utvikler symptomer (sanne asymptomatiske tilfeller). Fravær av symptomer gjør at de fleste av disse personene ikke søker medisinsk hjelp. De kan heller ikke oppdages ved temperatur screening.

En tidligere studie har vist at virusmengden i de øvre luftveiene er omtrent den samme blant asymptomatiske som hos symptomatiske pasienter3. Forskning har også vist oss at virusmengden i øvre luftveier er høyest på det tidspunktet symptomene setter inn4, noe som viser at smittsomheten er størst like før eller når symptomene kommer. Asymptomatiske tilfeller spiller således en vesentlig rolle i smittespredningen av SARS-CoV-2.

Formålet med den aktuelle studien som er publisert i JAMA Network Open5, var å beregne andelen med asymptomatisk infeksjon blant individer som testes og blant dem med bekreftet covid-19. Dataene ble innhentet før delta og omikron variantene dukket opp.

Studien var en metaanalyse og inkluderte 95 unike studier med totalt 29.776.306 testede individer. Det samlede antallet asymptomatiske infeksjoner i testpopulasjonen var 0,25 prosent. Andelen asymptomatiske infeksjoner i populasjonen med bekreftet covid-19 var 40,5 prosent. Den var enda høyere blant gravide kvinner (54 prosent), blant fly- og cruisepassasjerer (53 prosent) og blant sykehjemspasienter og -ansatte (48 prosent).

Den høye andelen med asymptomatiske infeksjoner viser tydelig den store smitterisikoen forbundet med infeksjon uten symptomer.

 

Kilder

Referanser

  1. Worldometer. Coronavirus cases and deaths. Siden besøkt January 03, 2022. www.worldometers.info
  2. Kronbichler A, Kresse D, Yoon S, Lee KH, Effenberger M, Shin JI. Asymptomatic patients as a source of COVID-19 infections: a systematic review and meta-analysis. Int J Infect Dis. 2020;98:180-186. doi:10.1016/j.ijid.2020.06.052 DOI
  3. Ra SH, Lim JS, Kim GU, et al. Upper respiratory viral load in asymptomatic individuals and mildly symptomatic patients with SARS-CoV-2 infection. Thorax. 2021;76(1):61-63. doi:10.1136/thoraxjnl-2020-215042 DOI
  4. He X, Lau EHY, Wu P, et al. Temporal dynamics in viral shedding and transmissibility of COVID-19. Nat Med. 2020;26(5):672-675. doi:10.1038/s41591-020-0869-5 DOI
  5. Ma Q, Liu J, Liu Q, et al. Global Percentage of Asymptomatic SARS-CoV-2 Infections Among the Tested Population and Individuals With Confirmed COVID-19 Diagnosis: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Netw Open. 2021;4(12):e2137257. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.37257 DOI