Nyhetsartikkel

Covid-19: Hvor vanlig er gjennombruddstilfeller?

Vaksinene mot Covid-19 gir ikke full beskyttelse mot sykdom og død, og det kan se ut til at vaksineeffekten langsomt taper seg noe over tid. Det oppstår gjennombruddstilfeller.

Vaksinering mot covid-19 reduserer risikoen for å få covid-19 og beskytter mot alvorlig sykdom og død selv om man skulle få covid-19. Siden vaksinene ikke er 100 prosent effektive til å forebygge infeksjon, vil fullvaksinerte kunne få covid-19. Disse betegnes som gjennombruddstilfeller ("breakthrough cases").

Det amerikanske Center for Disease Control and Prevention (CDC) monitorerer hvor godt vaksinene virker. CDC følger også en rekke studier som observerer vaksineeffekten over tid, deriblant omfanget av gjennombruddstilfeller. I en rapport fra CDC har forskerne sammenlignet forekomsten av syke og døde blant fullvaksinerte og uvaksinerte1-2. Per august 2021 hadde uvaksinerte over 6 ganger høyere risiko for å teste positivt for covid-19. Og risikoen for å dø av covid-19 var over 11 ganger høyere blant de uvaksinerte. Statistikken viser også at da Delta-varianten ble dominerende i slutten av juni, skjedde en dramatisk økning i antall syke og døde, særlig blant de uvaksinerte, men det var også en liten økning blant de fullvaksinerte.

Dataene indikerer at immuniteten mot infeksjon kan synes å gå langsomt ned, men at vaksinene fortsetter å gi en sterk beskyttelse mot alvorlig sykdom og død3-4. Det er også tydelig at Delta-varianten påvirker effekten av vaksinene og fører til et større fall i nøytraliserende antistoffer enn de opprinnelige variantene av SARS-CoV-25. Hvilken betydning har det? En studie fra Israel viser at eldre mennesker som fikk sine vaksinedoser ved begynnelsen av året, hadde omtrent dobbel så høy risiko for alvorlig sykdom under et utbrudd i juli sammenlignet med andre mennesker som var blitt vaksinert mer nylig6.

Sirkulerende nøytraliserende antistoffer som kan fange opp virus før de infiltrerer celler, avtar i mengde over tid etter vaksinasjon. Nivåene av disse molekylene skyter vanligvis opp etter vaksinasjon, for så å avta raskt måneder senere. Det er slik vaksiner fungerer. Den cellulære immuniteten varer imidlertid lengre7. Hukommelses B-celler overvåker situasjonen, og de kan raskt mobilisere flere antistoffer ved ny eksponering for viruset. Det samme gjør T-celler, som kan angripe allerede infiserte celler. Vaksineringen stimulerer den cellulære immuniteten, og studier har vist at hukommelses B-celler fortsetter å øke i antall i minst seks måneder etter vaksinasjon. Så selv om antistoffene minker i antall, så sørger denne andrelinjen i vårt infeksjonsforsvar for at immunsystemet raskt aktiveres om vi på nytt angripes av viruset3.

Hvordan fungerer B-cellene? En B-celle som gjenkjenner SARS-CoV-2, vil aktiveres. Når B-cellen er aktivert, omdanner den seg til en plasmacelle, og det er denne utgaven av B-cellen som produserer antistoffene. Antistoffer er svært spesifikke og er rettet mot det samme antigenet som B-cellen reagerte på.

Forekomsten av gjennombrudds infeksjon ser ut til å forekomme i omtrent samme omfang for de ulike aldersgruppene, men risikoen for å dø av covid-19 er klart høyere i de eldste aldersgruppene av fullvaksinerte - noe som tilskrives en svekkelse av immunsystemet til eldre mennesker. Håpet er at en booster-dose kan endre på det.

Det er usikkert om vaksinetypen har noen betydning. Amerikanske tall viser noe færre gjennombruddstilfeller blant de som har fått Moderna-vaksinen, sammenlignet med Pfizer-BioNTech og Johnson & Johnson-vaksinen, men forskjellene er små.

På tross av en økende forekomst av gjennombruddstilfeller og avtakende antistoffmengder fastslår CDC at covid-19 vaksiner beskytter mennesker mot alvorlig sykdom og død, enten det gjelder Delta-varianten eller andre varianter2.

Kilder

Referanser

  1. CDC. Rates of COVID-19 Cases and Deaths by Vaccination Status. Siden besøkt 29.10.2021. covid.cdc.gov
  2. CDC. The Possibility of COVID-19 after Vaccination: Breakthrough Infections. Last updated Sept. 7, 2021. www.cdc.gov
  3. Dolgin E. COVID vaccine immunity is waning — how much does that matter? Nature, 17 September 2021. www.nature.com
  4. Thomas SJ, Moreira ED Jr, Kitchin N, et al. Safety and Efficacy of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine through 6 Months published online ahead of print, 2021 Sep 15. N Engl J Med. 2021;NEJMoa2110345. doi:10.1056/NEJMoa2110345 DOI
  5. Pegu A, O'Connell SE, Schmidt SD, et al. Durability of mRNA-1273 vaccine-induced antibodies against SARS-CoV-2 variants. Science. 2021;373(6561):1372-1377. doi:10.1126/science.abj4176 DOI
  6. Goldberg Y, Mandel M, Bar-On YM, et al. Waning immunity of the BNT162b2 vaccine: A nationwide study from Israel. Preprint. medRxiv, August 30, 2021. Doi: 10.1101/2021.08.24.21262423 DOI
  7. Goel RR, Painter MM, Apostolidis SA, et al. mRNA Vaccination Induces Durable Immune Memory to SARS-CoV-2 with Continued Evolution to Variants of Concern. Preprint. bioRxiv. 2021;2021.08.23.457229. Published 2021 Aug 23. doi:10.1101/2021.08.23.457229 DOI