Nyhetsartikkel

COVID-19 - hvordan beskytte helsepersonell?

Mens mange i sivilbefolkningen nå sitter hjemme, må helsepersonell ta seg av smittede og mistenkt smittede med COVID-19. Hvor godt er de beskyttet?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Det er åpenbart at SARS-CoV-2 viruset sprer seg lett og vidt. For de fleste gir det en mild men langvarig infeksjon. Ifølge en artikkel i Annals of Internal Medicine1 så tyder rapporter på at infiserte personer kan være smittsomme selv når de er minimalt symptomatiske eller asymptomatiske, for noen kan inkubasjonstiden overstige 14 dager og noen pasienter er ekstra sårbare for reinfeksjon2-4. Slike forhold gjør det uunngåelig at pasienter med respiratoriske virussykdommer som er milde og uspesifikke, vil bringe med seg viruset inn på legekontorene og føre til nosokomiale infeksjoner i sykehusene. Symptomer og tegn på COVID-19 lar seg i de fleste tilfeller ikke skille fra andre respiratoriske virusinfeksjoner. Færre enn halvparten av pasientene med bekreftet sykdom hadde feber i starten ifølge en studie fra Kina5. En annen stude fant at sensitiviteten til en nasofaryngeal PCR-prøve tidlig i forløpet av sykdommen bare var 70 prosent6.

Forfatteren av artikkelen i Annals, Michael Klompas, mener man må bli mer aggressiv i smitteoppsporingen og mistenke enhver luftveisinfeksjon å være COVID-19 (slik FHI anbefaler i Norge nå). Han viser også til at luftveisvirus infiserer millioner av personer årlig - omtrent 10 prosent av befolkningen - og forårsaker titusener av dødsfall bare i USA alene7. Klompas mener at sykehusene må ta disse "trivielle" virusene mer på alvor og være mer aggressive med luftveishygiene og være restriktive i forhold til pasienter, besøkende og helsepersonell med selv milde symptomer på øvre luftveisinfeksjon.

En leder i The Lancet8 påpeker at helsepersonell gjør det motsatte nå av hva befolkningen gjør. De "møter" viruset mens folk flest holder seg hjemme. Helsepersonell utsetter seg for høy risiko for smitte. Tall både fra Kina og Italia viser at omkring 20 prosent av helsepersonellet som har vært eksponert for viruset, blir infisert og noen har dødd. Personlig beskyttende utstyr er avgjørende. Mangel på slikt utstyr er situasjonen mange steder i verden, og tilgangen på slikt utstyr er ikke under kontroll i Norge heller. Mens medisinsk utstyr kan produseres, er ikke tilgangen på helsepersonell ubegrenset. Ifølge lederen i The Lancet er adekvat tilgang på personlig beskyttelsesutstyr et første steg, men andre tiltak som å avlyse/utsette planlagte behandlinger, god tilgang på mat, hvile og støtte til familien er viktig. Lederen slutter med å påpeke at for øyeblikket er helsepersonell hvert lands mest verdifulle ressurs.

Vi må berømme norske helsemyndigheter for deres proaktive holdning til pandemien. Deres tiltak og råd er fullt på høyde med de anbefalinger som internasjonale eksperter foreslår.

Kilder

Referanser

  1. Klompas M. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Protecting Hospitals From the Invisible. Annals of Internal Medicine, published 11 March 2020 . annals.org
  2. Holshue ML, DeBolt C, Lindquist S, et al; Washington State 2019-nCoV Case Investigation Team. First case of 2019 novel coronavirus in the United States. N Engl J Med. 2020;382:929-936. PMID: 32004427 PubMed
  3. Rothe C, Schunk M, Sothmann P, et al. Transmission of 2019-nCoV infection from an asymptomatic contact in Germany Letter. N Engl J Med. 2020;382:970-971. PMID: 32003551 PubMed
  4. Lan L, Xu D, Ye G, et al. Positive RT-PCR test results in patients recovered from COVID-19. JAMA. 2020. PMID: 32105304 PubMed
  5. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y, et al; China Medical Treatment Expert Group for Covid-19. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. N Engl J Med. 2020. PMID: 32109013 PubMed
  6. Fang Y, Zhang H, Xie J, et al. Sensitivity of chest CT for COVID-19: comparison to RT-PCR. Radiology. 2020:200432. PMID: 32073353 PubMed
  7. Rolfes MA, Foppa IM, Garg S, et al. Annual estimates of the burden of seasonal influenza in the United States: a tool for strengthening influenza surveillance and preparedness. Influenza Other Respir Viruses. 2018;12:132-137. PMID: 29446233 PubMed
  8. Editorial. COVID-19: protecting health-care workers. The Lancet, March 21, 2020; 395 (10228): 922. www.thelancet.com