Nyhetsartikkel

Covid-19 og postinfeksiøs immunitet

Vi vet foreløpig lite om immunitet etter gjennomgått covid-19 infeksjon. Blir vi immune og hvor lenge varer immuniteten? Bare fremtidige studier kan gi oss svar.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Om det oppstår immunitet og hvor langvarig den er, er ukjent for personer som har hatt covid-19 infeksjon. I en kommentarartikkel i JAMA presenterer forfatterne en oversikt over dette temaet1.

Nøytraliserende IgG-antistoffer mot SARS-CoV-2 har blitt beskrevet å vedvare i minst 40 dager etter starten av sykdommen2. Ved andre coronavirus, som SARS-CoV-1, holdt konsentrasjonen av IgG seg høy i ca. 4 til 5 måneder før de begynte å avta over de neste 2 til 3 årene3. For MERS-CoV vedvarte antistoffene i opptil 34 måneder. Foreløpig er ingen reinfeksjoner med SARS-CoV-2 bekreftet4.

Mange virusinfeksjoner hos mennesker, som influensaviruset, gir ikke langvarig immunitet.

Ved covid-19 sykdom påvises IgM- og IgG-antistoffer i løpet av dager til uker hos de fleste mennesker. Det ser ut til at jo alvorligere infeksjon, jo kraftigere antistoff respons. Men påvisning av antistoffer og høye titer korrelerer ikke alltid med klinisk bedring av covid-19. Tilfeller med mild covid-10 infeksjon har vist at symptomene kan gå tilbake før det er oppstått serokonversjon5. Mengden virus når imidlertid typisk sitt høyeste nivå tidlig under sykdommen og avtar så når antistoffer utvikles og antistofftitrene øker over de følgende 2 til 3 uker.

En kinesisk studie kan tyde på at antistoffene mot SARS-CoV-2 kun holder seg høye i 2-3 måneder, særlig hvis pasienten hadde få symptomer6.

Det er også usikkerhet knyttet til validiteten av de serologiske testene, for eksempel når det gjelder kryssreaktivitet med andre coronavirus - noe som kan gi falske positive resultater. Vi vet heller ikke om en kraftig IgG respons korresponderer med immunitet.

Folkehelseintervensjoner, behandling med konvalescent plasma og utvikling av vaksine avhenger av god kunnskap om immunitet etter gjennomgått covid-19 infeksjon. Foreløpig tyder meget begrensede data på at det oppstår en midlertidig beskyttelse etter å ha hatt infeksjonen. Hva vi trenger, er imidlertid longitudinelle kohortstudier med personer som er blitt friske etter gjennomgått covid-19, for å bedømme grad og varighet av immunitet.

Kilder

Referanser

  1. Kirkcaldy RD, King BA, Brooks JT. COVID-19 and postinfection immunity. Limited evidence, many remaining questions. JAMA. 2020;323(22):2245-2246 . jamanetwork.com
  2. Zhao J, Yuan Q, Wang H, et al. Antibody responses to SARS-CoV-2 in patients of novel coronavirus disease 2019. Clin Infect Dis. Published online March 28, 2020. doi:10.1093/cid/ciaa344 DOI
  3. Wu L-P, Wang N-C, Chang Y-H, et al. Duration of antibody responses after severe acute respiratory syndrome. Emerg Infect Dis. 2007;13(10):1562-1564. doi:10.3201/eid1310.070576 DOI
  4. Payne DC, Iblan I, Rha B, et al. Persistence of antibodies against Middle East respiratory syndrome coronavirus. Emerg Infect Dis. 2016;22(10):1824-1826. doi:10.3201/eid2210.160706 DOI
  5. To KK, Tsang OT, Leung WS, et al. Temporal profiles of viral load in posterior oropharyngeal saliva samples and serum antibody responses during infection by SARS-CoV-2: an observational cohort study. Lancet Infect Dis. 2020;20(5):565-574. doi:10.1016/S1473-3099(20)30196-1 DOI
  6. Long Q-X, Tang X-J, Shi Q-L, et al . Clinical and immunological assessment of asymptomatic SARS-CoV-2 infections. Nature Medicine, Published: 18 June 2020 . www.nature.com