Nyhetsartikkel

Covid-19 og trombotisk eller tromboembolisk sykdom

Covid-19 er forbundet med en rekke tromboemboliske komplikasjoner. Og pasienter som er på antikoagulasjonsbehandling, kan utvikle covid-19.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Covid-19 har en rekke viktige kardiovaskulære konsekvenser. Pasienter med tidligere kardiovaskulær sykdom har økt risiko for komplikasjoner til covid-191, og motsatt, pasienter uten tidligere kardiovaskulær sykdom er i risiko for nyoppståtte kardiovaskulære komplikasjoner ved covid-19 sykdom2.

Covid-19 predisponerer for trombotisk sykdom både i den venøse og arterielle sirkulasjonen, som følge av uttalt inflammasjon, aktivering av blodplater, endotelial dysfunksjon og stase. I tillegg har mange pasienter som står på antitrombotisk terapi, økt risiko for å utvikle covid-19, noe som kan ha betydning for valg av, dosering og laboratorie overvåkning av antitrombotisk terapi.

I en state-of-the-art artikkel, et resultat av et internasjonalt samarbeid, har panelet av eksperter sett på profylaktiske og terapeutiske utfordringer av trombotiske forstyrrelser ved covid-193. I forbindelse med covid-19 pandemien har man registrert et høyt antall venøse og arterielle tromboser, fra lungeemboli til hjerteinfarkt. Om sykdommen er relatert til covid-19 hyperkoagulabilitet, karakterisert ved økt D-dimer og fibrinogen nivå, eller kritisk sykdom med en systemisk inflammatorisk respons, så representerer covid-19 assosierte trombotiske hendelser en stor fare, særlig for de som er innlagte på intensivenheter.

I en retrospektiv studie så forskerne på sammenhengen mellom D-dimer nivå ved innleggelse og mortaliteten blant 343 pasienter innlagt med covid-19 infeksjon4. Med en D-dimer cutoff på 2.0 μg/mL var sensitiviteten og spesifisiteten på henholdsvis 92 og 83 prosent for å predikere død av alle årsaker. Hazard ratio var 22.4.

Kilder

Referanser

  1. Clerkin KJ, Fried JA, Rakhelkar J, et al. Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) and Cardiovascular Disease, Circultion. 2020 (Epub Ahead of Print).
  2. Driggin E, Madhavan MV, Bikdeli B et al. Cardiovascular Considerations for Patients, Health Care Workers, and Health Systems During the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic. J Am Coll Cardiol 2020.
  3. Bikdeli B, Madhavan MV, Jimenez D, et al. COVID-19 and Thrombotic or Thromboembolic Disease: Implications for Prevention, Antithrombotic Therapy, and Follow-up. Journal of the American College of Cardiology, April 2020 . doi:10.1016/j.jacc.2020.04.031 DOI
  4. Zhang L, Yan X, Fan Q, et al. D‐dimer levels on admission to predict in‐hospital mortality in patients with Covid‐19. Journal of thrombosis and haemostasis, 19 April 2020. doi:10.1111/jth.14859 DOI