Nyhetsartikkel

Covid-19 pandemien har ført til 15 millioner ekstra døde

WHO melder at covid-19 pandemien i 2020 og 2021 førte til en overdødelighet på 14.9 millioner mennesker. WHO understreker behovet for bedre overvåkningssystemer.

En nyhetsmelding fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) viser at det totale antallet døde forbundet direkte eller indirekte med covid-19-pandemien - overdødeligheten - mellom 1. januar 2020 og 31. desember 2021 var omtrent 14,9 millioner.

I en kommentar sier generaldirektør Tedros Adhanom Ghebreyesus at "disse nøkterne dataene peker ikke bare på virkningen av pandemien, men også på behovet for alle land til å investere i mer robuste helsesystemer som kan opprettholde viktige helsetjenester under kriser, inkludert sterkere helseinformasjonssystemer. Dette fordi vi trenger bedre data for å kunne ta bedre beslutninger og oppnå bedre resultater".

Overdødelighet er differansen mellom det faktiske antall døde og antallet som ville vært forventet hvis det ikke hadde vært en pandemi basert på data fra tidligere år. Overdødeligheten inkluderer de som døde av covid-19 og de som døde på grunn av pandemiens innvirkning på helsesystemet og samfunnet.

De fleste tilfellene av overdødelighet (84 prosent) skjedde i Sørøst-Asia, Europa og Amerika. To tredjedeler av overdødeligheten (68 prosent) forekom i bare 10 land. Middelinntektsland stod for 81 prosent av overdødeligheten - herav 53 prosent i nedre og 28 prosent i øvre gruppe av middelinntektsland. Blant høyinntektslandene var overdødeligheten 15 prosent, blant lavinntektslandene var overdødeligheten 4 prosent.

Flere menn (57 prosent) enn kvinner døde av covid-19-relaterte sykdommer. 

WHO understreker behovet for bedre data og overvåkingssystemer i mange land. Slike data er avgjørende for WHO's arbeid med å fremme helse, holde verden trygg og hjelpe de sårbare. Manglende data gjør det vanskelig å vurdere omfanget av en krise, noe som får alvorlige konsekvenser for menneskers liv. WHO skriver at pandemien har vært en sterk påminnelse om behovet for bedre koordinering av datasystemer innenfor det enkelte land og for økt internasjonalt samarbeid til å bygge bedre systemer, inkludert registrering av døde og andre vitale hendelser.

WHO's tall baserer seg på ny metodologi der man bruker tall fra land med adekvate data som i sin tur brukes til å beregne tall fra land med få eller ingen tilgjengelige data.