Nyhetsartikkel

Covid-19 pandemien i et verdensperspektiv

Selv om restriksjonene nå oppheves i stadig flere land, advares det mot å tro at pandemien er over. En betydelig andel av verdens befolkning er enda ikke vaksinert.

I en lederartikkel i The Lancet1 presenteres lærdommer og vitenskapelige fremskritt som koronapandemien har gitt oss. Vi har hatt 18 måneder på oss til å forstå hvilke folkehelsetiltak som fungerer og utvikle (inter)nasjonale strategier for å håndtere pandemien. På tross av det er ikke pandemien over, og det er vist flere ganger at nye mutanter av viruset kan påvirke smittsomhet og effekt av vaksinene. Fortsatt dør omkring 10.000 mennesker daglig rundt om i verden av covid-19. Stadig flere land opphever nå sine nasjonale restriksjoner, deriblant Norge.

Selv om det i Norge har vært tverrpolitisk enighet om håndteringen av pandemien, så påpekes det i lederartikkelen at i andre land har håndteringen i økende grad blitt politisert. Flere steder har det ført til skepsis mot myndighetenes tiltak, særlig demonstrert i USA, der vaksinemotstanden en blitt et samfunnsproblem. Det er en markant forskjell i holdningene til demokratiske og republikanske tilhengere om pandemiens årsaker og behovet for vaksinering, med markant høyere vaksinemotstand blant republikanerne. Men også i Italia og Frankrike har dette blitt et spørsmål om demokratiske rettigheter og retten til å bestemme over sitt eget liv.

Pandemien fortsetter å spre seg globalt. For tiden er den mest aktiv i USA, Brasil og India, fulgt av Storbritannia, Tyrkia, Filippinene og Russland. Restriksjonene oppheves i land etter land ettersom vaksinegraden øker, men hvor trygt er det? Lancet-lederen trekker fram Israel som et eksempel. De løftet alle restriksjoner i juni 2021. Etter det opplevde Israel en betydelig økning i covid-19 tilfeller med delta-varianten. Dette viser behovet for kontinuerlig å følge med på vaksinebeskyttelsen, betydningen av å identifisere og få kjennskap til nye varianter, samt å erkjenne at vaksinene ikke er 100 prosent effektive - de beskytter ikke fullt ut mot overføring av smitte, men de beskytter godt mot sykdom. Og så kommer det nå funn som viser at vaksineeffekten ser ut til å tape seg over tid. Det er fortsatt usikkerhet knyttet til behovet for booster-dose, men flere land gir nå de eldste og de med immunsvikt en tredje dose.

Global vaksinering er den beste måten å bekjempe pandemien på, men det er en enorm skjevfordeling mellom den rike og den fattige verden når det gjelder tilgang til vaksine. Mer enn 5,7 milliarder vaksinedoser er blitt distribuert, men fortsatt har bare 4 prosent av befolkningen i Afrika blitt vaksinert. Foruten å være urettferdig, så er dette en global trussel mot verdens befolkning og det hindrer økonomisk oppgang.

Ifølge lederen i The Lancet er global solidaritet i kampen mot pandemien lengre unna i dag enn noen gang, selv om president Biden, G7- og G20-møter diskuterer hvordan man skal hjelpe de fattigste landene med å skaffe vaksiner.

Kilder

Referanser

  1. The Lancet. COVID-19: learning as an interdependent world. Lancet. 2021;398(10306):1105. doi:10.1016/S0140-6736(21)02125-5 DOI